Dikkat! Bu yazı arşivde yer almaktadır. Yazının içeriği güncel olmayabilir.

KOSGEB E-ticaret desteği tedarikçi - ürün kriterleri

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi
KOSGEB E-ticaret desteği tedarikçi - ürün kriterleri

KOBİ´lerin finansmana erişiminde, proje, inovasyon ve Ar-Ge kültürünün gelişmesinde önemli rol oynayan KOSGEB, bu destekleri çeşitli kriterleri dikkate alarak sağlamaktadır.

Hızla gelişen e-ticaret uygulamalarının, KOBİ´lere büyük fırsatlar sunduğunu biliyoruz. Öyle ki bu uygulamalardan uzak duran, yazılım, Internet gibi teknolojiler yerine, geleneksel ticarete devam etmeyi tercih eden işletmelerin pazardan tamamen silinmesi kuvvetli ihtimal olarak görülüyor. Bu nedenle ülke olarak bu geçiş dönemini hem iyi değerlendirmemiz hem de tüm KOBİ´lere ve onlara teknoloji desteği sağlayan tedarikçi firmalara destek verilmesi büyük önem taşıyor. KOSGEB, bu gereksinimden yola çıkarak e-ticaret konusunda KOBİ´lere tedarikçi olarak hizmet vermek isteyen işletmeleri desteklemeyi ve bu desteği belli kriterlere bağlayan kararlarını açıkladı. Bu kararda destekler iki ayrı tedarikçi ve bunlara bağlı kriterlere dayanıyor. (E-ticaret tedarikçi-ürün kriterleri ve yazılım tedarikçileri kriterleri)

Aşağıda, e-ticaret desteği için tedarikçi (ve tedarikçi ürünlerinin) kriterlerini oluşturan 19 kriteri inceleyelim. (Yazılım desteği tedarikçi kriterlerini "bilgisayar, yazılım" sayfamızda görebilirsiniz.)

KOSGEB E- TİCARET DESTEĞİ TEDARİKÇİ - ÜRÜN KRİTERLERİ

 1. Tedarikçinin; KOBİ´lerin ihracata yönelik e-ticaret´e geçişlerini ve uluslararası düzeyde yeterli/sonuç odaklı tanıtımının gerçekleştirilmesini teminen; firma/ürün bilgilerini ve ürün resimlerini portal/uluslararası e-pazaryeri´ne girebilecek/yükleyebilecek ve bu bilgileri güncelleyebilecek portal ve uluslararası e-pazaryeri´ne sahip olması, bu portal/e-pazaryerlerinde verilecek hizmet kapsamında; hizmet sürekliliği, yazılım geliştirme, resim çekimi, tarama ve işleme, içerik geliştirme, tercüme, eğitim, satış sonrası destek, kullanılacak altyapı uygulamaları için kurulum ve teknik destek hizmetlerini önerilen proje kapsamında verebilecek altyapı ve deneyime sahip olması, portal/e-pazaryeri üzerinde işletme bilgilerinin, formlarının tutulacağı veri tabanı olması

 2. Tedarikçinin, ihracat ve uluslararası pazarlama konusundaki aktivitelerine yönelik olarak ulusal basın ve yayın organlarında 3 kez reklam (tv, radyo, gazete, dergi, bilboard,fuar vb.) vermiş olması ve bunun belgelenmesi, (Verilen reklamlarda hizmetin ispatını sağlayan görsel baskı/çıktılar, CD kopyaları ve/veya hizmetlerin alındığına dair fatura fotokopileri ibraz edilecektir.)

 3. Tedarikçinin, ihracat ve uluslararası pazarlama konusundaki aktivitelerine yönelik olarak uluslararası basın ve yayın organlarında 2 kez reklam (tv, radyo, gazete, dergi, bilboard,fuar vb.) vermiş olması ve bunun belgelenmesi, (Verilen reklamlarda hizmetin ispatını sağlayan görsel baskı/çıktılar, CD kopyaları ve/veya hizmetlerin alındığına dair fatura fotokopileri ibraz edilecektir.)

 4. Tedarikçinin ulusal yada uluslararası yayın yapan birbirinden farklı internet sitelerinde, en az 10 adet reklam vermiş olması ve bunu belgelemesi, (reklam çıktıları, hizmet faturası fotokopisi vb.)

 5. İşletmelere sunulacak her türlü hizmet ve destek için Türkiye´ de faaliyet gösteren gerçek yada hükmi şahsiyet olması, ödenmiş şirket sermayesinin en az 20.000-Yeni Türk Lirası - (Yirmibin) YTL. olması ve bunları belgelemesi, Yurtdışı menşeili portal/e-pazaryerlerinin başvurması halinde başvuruların, Türkiye´de kurulmuş olan ve adı geçen e-pazaryerinin lisansörlüğüne sahip gerçek yada hükmi şahıslar tarafından belgelenerek yapılması,

 6. Ticaret Sicil Gazetesi ilanında veya faaliyet belgesinde, faaliyet alanı içerisinde destek konusu ile ilgili ifadenin bulunması, (Bilgisayar, yazılım, bilişim, vb.)

 7. Tedarikçi firmanın portalla ilgili teknik ve uygulama destek biriminin bulunması ve bu birimlerin faaliyetlerinin açıklanması,

 8. Tedarikçinin Türkiye genelinde satış yapması durumunda; şehir içi, şehir dışı satış sistemi ve satış sonrası hizmetlerin veriliş şeklinin gösterildiği belgelerin bulunması, (bayilik, ofis sistemi vb.)

 9. Tedarikçiye ilişkin konu ile ilgili olmak üzere, en az 5 adet referans mektubu ve referans listesi bulunması,

 10. Tedarikçi firmanın, en az 5 (beş) çalışanının olduğunu SSK bildirgesi ile belgelemesi,

 11. Tedarikçi tarafından gerçekleştirilecek proje kapsamında belirtilen alanlarda, gerekli proje hizmetlerini sağlayabilecek personelin, bilgi ve tecrübeye sahip olduğunun belgeler ile açıklanması (diploma, bonservisler, kurs/seminer, eğitim belgeleri fotokopileri vb.) ve bu personelin hangi hizmetler kapsamında görev alacağının belirtilmesi, (tasarım, analiz, araştırma, fotoğraflama, programcı, ihracat, danışmanlık, pazarlama, sektör uzmanı vb. gibi) bu personellerin son aya ait SSK bildirgelerinin belgelenmesi, profesyonel anlamda danışmanlık ihtiyacı durumunda, hizmet satın alınan işletmelere ilişkin bilgi ve belgenin açıklanması, çeşitli hizmetler kapsamında çözüm ortaklığı yapılan kişi ve şirketlerinde, çözüm ortaklığı yapılan konuda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olduğunun belgelenmesi, (Özgeçmişler, referanslar vb.)

 12. Portal / e-pazaryeri´nin Türkçe dışında en az 1 (bir) yabancı dilde yayın yapması, (İngilizce veya hedef pazar dilinde)

 13. KOSGEB´ in talebi halinde : Tedarikçi, üye ve e-pazaryeri bilgilerini KOSGEB´ e istenen formatta temin edecek olup, ana sayfasında KOSGEB´ in belirleyeceği banner´ları yayınlayacaktır.

 14. Tedarikçi firmaya ait ulusal/uluslararası portal / e-pazaryerinin en az 6 aydır faaliyette bulunması ve bunu belgelemesi ( domain isminin en az 6 ay önce alınmış olması )

 15. Tedarikçi firmaya ait portal / e-pazaryerinde en az 1000 kayıtlı üyeye sahip olması ve en az 1000 ürün ve/veya satım talebine sahip olması

 16. Portalın host edileceği bant genişliğinin en az 2 Megabit olması ve bu durumun yurtiçi/yurtdışı servis sağlayıcısından alınacak belge ile açıklanması

 17. Servis sağlayıcı kuruluşun kesintisiz hizmeti teminen aldığı önlemlerin ve back-up (yedekleme) topolojisinin belirtilmesi, (Yedek Server,UPS, jeneratör, yedek hat vb.) hizmetlerin portala ait Statik IP üzerinden verilmesi,

 18. Portala ait sunuculardan her biri kendisine ait Statik IP ile çalışan (1 ana, 1 yedekleme olmak üzere) -2- adet en az çift işlemcili veritabanı sunucusu ile (1 ana, 1 yedek olmak üzere) -2- adet web sunucusu olduğunun belgelenmesi (IP numaraları ve serverların konfigürasyonlarının beyan edilmesi)

 19. Tedarikçilerin birleşerek konsorsiyum şeklinde başvurması halinde, konsorsiyumu oluşturan tedarikçilerin her birine ait belgelerin ayrı ayrı ibraz edilmesi ve bu konsorsiyum sonucunda ortaya çıkan şeklin yukarıda bahsi geçen diğer hususlara uygun olması, konsorsiyumu oluşturan firmaların kendi aralarında yapmış oldukları sözleşm
ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
76896 kere okundu

Etiketler: kosgeb destek

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

E-ticaret güvenliği
KOBİLER için fırsat kapısı: E-ticaret
Ekonominin kalbi KOBİ, KOBİ’nin ilacı teknoloji
Drop Shipping Nedir, Nasıl Çalışır?
Cookie Nedir?
Web sitesi ziyaretçi sayısı
KGK (Kesintisiz Güç Kaynağı)
İnternette iş kurmak isteyenlerin sahip olması gereken 10 özellik belirlendi!
Facebook'ta Kurumsal Sayfa Açmak
Trend Micro'dan KOBİ'lere güvenlik önerileri
Ve Pazarlama Coğrafyayı Keşfetti: Coğrafi Pazarlama
Web Sunucuların Çalışma Şekli
İnternet'de Ödeme Yöntemleri -1-
Saha Satış Ekiplerinde El Terminalleri ve Tablet Kullanımı
Portallar

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ

DIŞ TİCARET

İhracat türleri

İhracat türleri

Dış satım, yani ihracat farklı türlerde gerçekleştirilebilmektedir. Özellik arz etmeyen, kayda bağlı, kredili, konsinye, serbest bölgelere vs. pek çok ihracat türü bulunmaktadır.

OFİS VE İNSAN

Dijital baskı kalıcı olacak

Dijital baskı kalıcı olacak

Dijital baskı, 1990’lı yıllarda büyük ilgi ve heyecan uyandırdı; ama esas atılım sonrasında gerçekleşti. Günümüzde dijital baskı, pek çok baskı işi için uygun bir alternatif haline geldi.

Ergonomi nedir?

Ergonomi nedir?

Ergonomiye kısaca fiziksel çevrenin insana uyumlaştırılması süreci diyebiliriz. Günümüz endüstri çağında makine-insan arasındaki artan ilişkiler, insana uyumlu çevre, eşya, makine, ofis vs. gibi fiziksel çevre birimlerinin yaratılması çabalarını zorunlu kılıyor.

İŞ DÜNYASI

Kurumsal Gelişimde Arama Konferansları ve Stratejik Planlama Çalıştayları

Kurumsal Gelişimde Arama Konferansları ve Stratejik Planlama Çalıştayları

Bildiğiniz gibi günümüzde; kurumsal gelişim, kurumlaşma, kurum kültürü ve marka olmak konuları gündeme geldiğinde, özellikle tüm orta ve üst düzey yönetim kadrolarının, hatta mümkünse tüm çalışanların ortak katılımıyla, iş ortamınızdan uzak bir tesiste en az 1 gece konaklamalı olarak ve apoletlerin kapı dışında bırakılarak, bir veya 2 moderatör eşliğinde yapılan, “Arama Konferansları”nın önemini artık tartışmıyoruz.

HUKUK / MUHASEBE

Vergi İdaresindeki Değişimler (1.Bölüm)

Vergi İdaresindeki Değişimler (1.Bölüm)

Vergi İdaresindeki Değişimin Farkında mısınız?