İş Dünyasında Sorumluluk Bilinci ve Sürdürülebilirlik

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi
İş Dünyasında Sorumluluk Bilinci ve Sürdürülebilirlik

Sizlerinde çok iyi bildiği gibi, sorumluluk veya sorumluluk bilinci; görevlerini bilmek ve onları yapmaya çalışarak, sonuçlarına katlanmaktır.

Sürdürebilirlik ise; üretkenlik ve verimliliğin devamlılığını sağlamak amacıyla, sorumlu olabilme yeteneğinin korunmasıdır. Yani kısaca; gelecek nesillere zarar vermeyecek şekilde, bugün’ün ihtiyaçlarına cevap verebilmektir.

Özellikle İnternette yapılan araştırmalarda karşımıza çıktığı gibi, kişisel sorumluluk; bir kişinin, davranışlarının sonuçlarına katlanması ve meydana gelen sonuçlar üzerinden, yaptıklarının veya yapmadıklarının etkilerini yorumlaması... Ve de eğer varsa, sorunları giderme çabasıdır.

Ülkemizde; halen, yardımseverlik niteliğindeki, sosyal sorumluluk projelerini bir kenara bırakırsak, iş dünyasında ve kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında, sadece kişilerin değil, şirketlerin de sorumlulukları olduğunu, sevindirici bir gelişmeyle - yavaş yavaş da olsa, artık öğrenme çabasında olduğumuzu gözlemlemekteyiz!..

Şirketler; en az maliyetle en fazla üretim yapmak ve kar elde etmek gayesiyle kurulduğundan, kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, en fazla geliri elde etmek isterler. Tabii ki, bundan daha doğal bir şey olamaz. Zaten; iş disiplininin de, en önemli amaçlarından biri budur!

Bu noktada, istatistiki verilere göre 1 yıl içinde kurulan şirketlerin % 80’inin, 5 yıla kalmadan piyasadan çekildiği gibi... Bir ülke gerçeğini de, göz ardı etmemek gerek, diye düşünüyorum.

Eğer başka özel bir amaç :-) söz konusu değilse, aklı başında ve ayakları yere basan hiç bir şirket, bir kaç yıl içinde kapanmak üzere kurulmaz!..

Ancak; kurumsallaşma aşamalarını adım adım hayata geçirme çabasında olan bu şirketlerin amaç ve hedefleri, sorumluluk bilinciyle dengelenmezse, iş dünyasına sağladıkları faydadan çok, zarar da verebilirler. Yani, genellikle KOBİ - Küçük ve Orta Boy İşletmeler olarak, üretim yapan, insanlara yeni yeni iş sahası açan, müşterilerine ürün ve hizmetler sunan, bilişim ve teknolojik gelişim içinde olan şirketler... Eğer, sürdürülebilir bir kurumsal sosyal sorumluluk bilincine sahip değillerse, çok büyük sıkıntılara da yol açabilirler.

Kurumsal sosyal sorumluluk deyince, aklınıza hemen; Birleşmiş Milletler - Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve 4 Ana Maddesi’nin (İnsan Hakları + Çalışma Standartları + Doğa ve Çevre + Yolsuzlukla Mücadele) geldiğini biliyorum.

1. ve 2. Ana Madde de açık açık belirtilmesine rağmen karlılığını artırmak isteyen şirketler, insan haklarını ve çalışma standartlarını biraz göz ardı ederek  insan kaynaklarını en ucuz maliyetlerle kullanmak isterler. Bu şirketlerimiz; 3. Madde’de ayrıntıları net bir şekilde ortaya konulmasına rağmen, çevre konusu biraz maliyetli olduğu için :-), kendi hallerine bırakılırlarsa üretim yaparken doğayı normal standart ölçümlerin çok üzerinde kirletebilirler. Maliyetlerini azaltmak için insan sağlığına da zarar verebilirler. Yani kısaca; şirket denilen organizasyonlar, kısa kısa dönemlerde en yüksek performansları elde etmeye programlanmışlardır.

İş dünyamızın ve buna bağlı olarak marka olma yolunda düzgün ve dürüst iş yapmaya çalışan şirketlerimizin gelişmesi, ekonomimizin ve toplumumuzun gelişmesini yansıtır. Şirketlerimizin bu tür gelişmeleri ve sektörel rekabetin artmasıyla; kişisel veya kurumsal satın aldığımız ürün ve hizmetlerin ucuzlaması, üretim kalitesi ve kapasitesinin artmasıyla da, daha fazla insanın bu şirketlerde iş bulması ve istihdam edilmesi söz konusu olmaktadır.

Ayrıca; şirketlerin üstlenecekleri sorumlulukları hem yasalar hem de piyasanın yazılı olmayan kuralları belirler. İş kanunları bir çalışanın (Beyaz Yaka / Mavi Yaka) hangi koşullarda ve nasıl çalıştırılacağını ve de hangi haklara sahip olacağını, en ince detaylarıyla açıklanmakta...

Ancak bu noktada, sadece kanunlar ve yönetmelikler her zaman yeterli olmaz. Şirketlerimizin de, kanunlara iyi niyetle yaklaşması ve yönetmelikleri uygulamalarının yanında, toplumun da; STK lar + Sendikalar + Oda V.s. vasıtasıyla, gerekirse tüm şirketlerden hesap sorma bilincinde olması gerekir!.. (Nitekim bunun bazı uygulamalarını, artık sosyal medyada da görmekteyiz.)

Aslında, hepimiz aynı gemide olduğumuza göre; ülkemizin geleceği açısından olaylara değişik açılardan bakmanın da, çeşitli yararları olabileceğini düşünüyorum.

Toplum kültürümüzde her zaman “Ben” yok “Biz Varız” sözünü, neredeyse günün 24 saati söylememize rağmen... :-), yapılan istatistiklerde; özellikle soru - cevap niteliğinde karşılıklı konuşmalarda, en çok tekrarlanan kelimelerin %65 ve %75 ile “Bence” veya “Bana Göre” tümceleri, olduğu saptanmış!..

Şimdi bu ne demek derseniz? Bizim kültürümüzde “Ben” kavramı olmazsa olmazdır!.. Gerisi tartışılır :-). Yani çalışma hayatında kanunlar kadar, belki de kanun ve yönetmeliklerden daha önemli olan, yazılı olmayan kurallar vardır. Bu yazılı olmayan kurallar maalesef bazen kişilere göre değişebilir. Kısaca bu noktada önemli olan, şirket yöneticilerinin kendilerine göre, neyi “kurallara uygun” neyi “uygunsuz” olarak gördükleri ve değerlendirdikleridir. Size göre ters olan, bana göre; normal + düz + doğru + çok iyi + mükemmel + olağanüstü güzel :-) olabilir.

“Ben ve Biz” kavram kargaşalarını bir kenara koyup, konuyu kişisel (Ben) veya kurumsal (Biz) anlamda ele alırsak; iş dünyasında sorumluluk bilinci “Bu iş benim sorumluluğumda, ben bu işleri eksiksiz ve tam olarak yapacağım. Ve de sürdürülebilirlik adına çıkacak sonuçlardan da hesap verecek olan, benim!” diyebilmektir.

Bir başka deyişle, sürdürülebilirlik kapsamında sorumluluk bilinci; taşın altına elini sokmaktır!

Sorumluluk Bilinci ve Sürdürülebilirlik... İş dünyamızda 1990'lı yıllardan itibaren öne çıkmaya başlayan “Kurumsal Yönetişim” in, iki ana unsurunu oluşturmaktadır.

Sayın Temel Aksoy ve Dr. Yılmaz Argüden’in konuyla ilgili bazı yazılarında belirttikleri gibi...

Kurumsal Yönetişim; Dünya Bankasının 1990 yılı Dünya Gelişme Raporu’nun takdim kısmında öne çıkarılan bir kavram olarak... Şirketlerin ve üst yönetim kadrolarının; sadece kendilerini düşünmek yerine, toplum adına sorumluluk almalarını ve de hesap vermelerini sağlamaya yönelik, “kişisel ve kurumsal iletişim” ağırlıklı, bir yönetim anlayışıdır!..

Yaptıklarının sorumluluğunu üstlenmeyen üst düzey yöneticiler veya şirketler, başarısızlıkla karşılaştıkları zaman, başkalarını ya da koşulları suçlarlar. Sorumluluk almanın tam karşıtı, kendimize suç kondurmamak için, her türlü hayali mazeretin arkasına sığınıp, hatayı veya hataları başkalarında aramaktır.

Sorumluluk bilincinde olmayan bir kişi veya kurum, bir başarısızlık ya da bir kriz zamanında ortaya çıkıp hesap vermek yerine, başarısızlığın nedenlerini bir başkasına yükleyip, ortadan kaybolmayı tercih ederler. (Ama onlar zaten, bu olacakları evvelce mutlaka söylemişlerdir. :) )

Sorumluluktan kaçmak demek, gelecekte ne olacağımız kararını da başkalarına devretmek demektir. Sorumluluk almamak, koşullara teslim olmak, kendi hayatımızla ilgili karar verme yetkisinden, dolayısıyla bir noktada özgürlüğümüzden feragat etmek anlamına da gelir.

Kurumsal yönetişimin yaygınlaştırılmasının ana amacı, özellikle özel sektör şirketlerinin; insana, topluma, çevreye ve en az bunlar kadar önemli olan, kendi ekonomik geleceklerine zarar vermelerini önlemektir.

Kurumsal Yönetişim ilkelerini hayata geçirecek yolları bulmak, gerekli adımları atmak; bütün üst düzey yöneticilerin, diğer yönetim kadrolarının, yönetim disiplinine katkı veren yönetim danışmanlarının, akademisyenlerin, şirketlerde çalışan herkesin ve tüm paydaşların, kısaca hepimizin sorumluluğudur.

Evet, değerli dostlarım...

Sizlerinde çok iyi bildiği gibi; sorumluluk bilinci ve sürdürülebilirlik, sadece iş hayatımızla ilgili olmayıp, tüm aile ve sosyal yaşantımız için geçerli!..

Bu nedenle özellikle gelişmiş ülkelerde bu konulara, daha çocuk yaşlarda aile içinde ve eğitim kurumlarında, daha sonra da yetişkinlik dönemlerinde okul kulüpleri ile çeşitli aktivitelerde çok büyük önem verilmekte... Ve de bir yaşam tarzı olarak benimsetilmekte!..

Ülkemizde de aynı güzelliklerin daha çok yaşanması dileğiyle...

ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
23121 kere okundu

Ali Rıza Değer

1955 İstanbul doğumlu, evli ve 1 çocuk babasıdır. Öğrenimini Kabataş Lisesi'nden sonra İ.T.İ.A. Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Marmara Üniversitesi - Maliye Bölümleri’nde sürdürdü. 

Çalışma hayatına 1973 yılında pazarlama ve halkla İlişkiler sektörlerinden başlayıp, 1977 den 2003 yılına kadar, kendi şirketlerinde devam etti. (Ajans Ardaş Reklamcılık Limited.) 

Bu alanlarda yaklaşık 30 yıl; T.İş Bankası, Paşabahçe, Aygaz, İzocam, Lombardini, Honda, Rowenta, JVC, KİP, IBM, Pimaş, Sandoz, Kaleterasit, Kalebodur, Kalekim, Kaledekor, Kalevit, Çanakkale Seramik v.s. gibi birçok şirkete, özellikle Türkiye'nin her yerinde, KKTC de ve Almanya'da, reklamcılık ve halkla ilişkiler başta olmak üzere, çeşitli hizmetler verdikten sonra, kendi isteği ile emekli oldu. 

Yurtiçinde ve yurtdışında katıldığı eğitim çalışmaları...

ISO 9001 14001 Toplam Kalite Yönetimi, Permission Marketing, Inovasyon, Motivasyon, Performans, Network Marketing, Satış ve Pazarlama Eğitimleri ile birlikte...  KKTC Girne Amerikan Üniversitesi / 118 - Y Lions Akademisi Başkanlığı ve Chicago, Indianapolis, Newyork / Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Genel Yönetmenlik ve "Stratejik Liderlik Eğitimi" sonrasında ilaç, otomotiv ve kozmetik gibi sektörlerde Koordinatörlükler yaparak, Sivil Toplum Kuruluşlarında görevler aldı.

1980 den itibaren üyesi olduğu STK'lar ve aldığı görevler…

 • Marmara Yelken Kulübü. Yönetim Kurulu Üyeliği (2011)
 • Sporturist Su Sporları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği (2009)
 • Caddebostan Balıkadamlar Kulübü. Üyeliği (2004)
 • Feneryolu Tenis Kulübü. As Başkanlığı ve Baş Hakemliği (1999)
 • Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü. Üyeliği (2005)
 • Veteran Tenisciler Birliği. Üyeliği (2006)
 • Beşiktaş JK Genel Kurul Üyeliği (1986)
 • Trafik Mağdurları Dayanışma Derneği. Onursal Üyeliği
 • Türk Lions Beceri Kazandırma Vakfı. Başkan Yardımcılığı (1992) *Ethemefendi Lions Kulübü. Onursal Üyeliği
 • Sahrayıcedit Lions Kulübü. Onursal Üyeliği
 • Erenkoy Lions Kulübü. Başkanlığı (1992 - 1993)
 • Lions Akademisi. Başkanlığı (1994 - 1995)
 • Uluslararası Lions 118.Y Yönetim Çevresi. Genel Yönetmenliği *Liay.Lions İstanbul Anadolu Yakası Sosyal Hizmet Vakfı. Başk.
 • Uluslararası Lions 118.Y Federasyonu. Onur Kurulu Başkanlığı
 • Uluslararası Lions Türkiye Konfederasyonu. Konsey Üyeliği
 • Yılbak + Sporturist + Day Grup - ArGe & ArdAkademi Başkanlığı

Halen; ilaç, aşı, kozmetik, gıda, temizlik ve tanıtım sektörlerinde ki 3 şirketler grubunda; danışmanlık, eğitmenlik, koordinatörlük ve yönetim kurulu üyelikleri görevleriyle birlikte... 
Sosyal Sorumluluk Projeleri, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi & Kurumsal Sosyal Sorumluluk & Sürdürülebilirlik gibi konularda “Proje Başkanı” olarak çalışmalarına devam etmektedir.  

ar.deger@yilbak.com
www.yilbak.com

yazarın diğer yazıları için tıklayın

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Yurtdışında İngilizce Öğrenmek Türkiye’de İngilizce Öğrenmekten Daha Ekonomik
Forfaiting
İş Dünyasında Sorumluluk Bilinci ve Sürdürülebilirlik
Taktik, Strateji ve Karar Almada Kurmay Kadronun Yetiştirilmesi
Artık Tarih Tekerrür Etmiyor, McNamara Yanılgısı
Yatırım Teşvik Belgesi kapatma işlemleri için istenen belgeler
Pazarlama Temel Kavramları -2
Ölçek Ekonomisi ve Kapsam Ekonomisi
Sektörel Bazlı ve Devlet Destekli Projeler Üzerine Bir Betimleme
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Değişim Zamanı
İçgirişimcilik: İnovasyonun Kalbi
Sanat ve turizm: Sanat Turistlerini Nasıl Çekmeli?
Kurumsal Gelişimde Arama Konferansları ve Stratejik Planlama Çalıştayları
İş Hayatının Gerçekleri
Türkiye’nin istihdamına online alım ve başvurular yön veriyor!

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ

DIŞ TİCARET

İhracat, Firmalar için Önemli ve Stratejik Bir Karardır

İhracat, Firmalar için Önemli ve Stratejik Bir Karardır

2016 yılı Ocak ayı itibarı ile Türkiye’de yaklaşık 63 bin firma ihracat yapmaktadır. İhracat yapmak, bir ülkenin ve firmalarının büyümesi ve rekabet gücünü artırması bakımından önemlidir.

OFİS VE İNSAN

Dünyada ve Türkiye’de geleceğin iş modeli: Esnek işgücü

Dünyada ve Türkiye’de geleceğin iş modeli: Esnek işgücü

Esnek işgücü çalışma modeli, daha genel bir ifadeyle ‘talep üzerine’ (‘on demand’) devrimin iş dünyasına geçişi olarak düşünebilirsiniz. On-demand devrimi artık hayatımızın bir çok alanını etkiliyor; çalışma hayatımızı da etkilemesi kaçınılmaz.

Hayal Kurmanın Önemi, Hayal Etmenin Gücü ve Motivasyonu

Hayal Kurmanın Önemi, Hayal Etmenin Gücü ve Motivasyonu

Hayal Kurmanın Önemi, Hayal Etmenin Gücü ve Motivasyonu

HUKUK / MUHASEBE

Özel Sigortalara Ödenen Primler Şirkette Gider Yazılır mı

Özel Sigortalara Ödenen Primler Şirkette Gider Yazılır mı

Özel sigortacılık uygulamalarında şahıslar için yapılan sağlık sigortası, yaşam sigortası, bireysel emeklilik gibi sigorta kollarının da hızla geliştiği görülmektedir.