Web Tasarım Projesi Teknik Şartnamesi - Örnek -

Bu yazıyı paylaş
X It! LinkedIn Facebook
Web Tasarım Projesi Teknik Şartnamesi - Örnek -

Web Sitesi yaptırmak isteyenlerin aday firmalara nesnel bir teknik şartname sunması elde edilecek sonuçların beklentilerle uyuşması için son derece önemlidir.

Amaç

 • Bu şartname, X şirketine ait web sitesi olan “http://www.xsirketi.com/” sitesinin yapımı amacı ile, analiz, tasarım, kodlama, test, devreye alma ve eğitim hizmetlerinin satın alımı amacıyla hazırlanmıştır.

Tanımlar

 • Yüklenici: Söz konusu internet sitesinin geliştirilmesi ve bu şartname çerçevesinde belirlenen hizmetleri sunmayı taahhüt eden firmadır.
 • URL : Web sitelerinin ve onun alt sayfalarının adresleridir.
 • SEF URL : Search Engin Friendly yani arama motoruna uygun URL yapısıdır.
 • IYS : İçerik Yönetim Sistemi, bir web sitesini güncellemek için kullanılan yazılımdır.
 • W3 : World Wide Web konsorsiyumudur (www.w3.org)
 • Responsive : Cihazlara karşı duyarlı, cihaza göre şekil değiştiren kodlama biçimidir.
 • Log : Bilgisayarlarda her işlemin kayıt edildiği belgelere denir.
 • Dashboard : Bir yazılımın içeriği hakkında hızlıca özet bilgileri görüntülemeye yardımcı olan görsel ara yüzdür.
 • Pop-up : Web sitelerindeki bir URL ziyaret edildiğinde otomatik açılan yeni pencere.

Yüklenici Nitelikleri

 • YÜKLENİCİ,kendi sektöründe en az 5 yıl deneyimli olmalıdır.
 • YÜKLENİCİ,yurtiçi ve yurtdışı yarışmalarda (yılda 1 kez düzenlenen ve bir jüri tarafından değerlendirilen) en az 10 ödül almış olmalıdır.
 • YÜKLENİCİ,proje yöneticisi, kullanıcı deneyimi uzmanı, tasarım uzmanı, frontend uzmanı, backend uzmanı ve tester olmak üzere en az 6 kişilik bir ekibi projeye atamış olmalıdır. Yüklenici iş kabulünü müteakip projeye atanacak kişileri X şirketi’ne bildirmelidir.

Analiz ve Tasarım

 • YÜKLENİCİ ile sözleşme imzasının akabinde X şirketi ofisinde analiz toplantısı yapılacak bu toplantıda beklentiler YÜKLENİCİ’ye aktarılacaktır. YÜKLENİCİ’den bu toplantıdan elde ettiği bilgilerle, bilgi mimarisi çalışması yaparak site haritasını oluşturması beklenecektir.
 • YÜKLENİCİ yapacağı tüm tasarımları X şirketi ne özel olarak, özgün olarak tasarlayacak ve hiçbir hazır tasarım (template) kullanmayacaktır. Yapılan tasarımların tüm hakları X şirketi ne ait olacak ve bir başka firma tarafından kullanılmayacaktır.
 • YÜKLENİCİ’nin tasarımlarında kullanacağı renkler, fontlar ve diğer tasarım objeleri X’İn kurum kimliğine uygun olmalıdır.
 • YÜKLENİCİ tarafından, en az iki konsept tasarım yapılacaktır. Her konsept tasarım için biri ana sayfa şablonu ve en az 3 tane de diğer sayfa şablonları olmak üzere sunulacak, X şirketi bu şablonlar arasından seçmiş olduğu tasarımı YÜKLENİCİ’ye bildirecektir. X şirketi 2 konsept tasarım içerisinden bir tanesini beğenmezse, YÜKLENİCİ’den yeni bir konsept tasarım talep edebilir. X şirketi’nin isteyeceği konsept tasarım 3 adedi geçemez.
 • YÜKLENİCİ seçilmiş olan konsept tasarım üzerinden diğer tüm alt sayfaların tasarımlarını yapar. YÜKLENİCİ her alt sayfa için kullanıcı deneyimi ve tasarım çözümlerini X şirketi ne sunacaktır.

Önyüz (Frontend) Kodlama

 • Önyüz kodları W3C (World Wide Web Consortium) standartlarına uygun olmalıdır.
 • YÜKLENİCİ, ön yüz teknolojisi olarak HTML5, JavaScript ve CSS3 kullanacaktır. CSS kod düzenleme LESS/SASS gibi dinamik stil dosya derleyicilerinden biri kullanılmalıdır.
 • YÜKLENİCİ, yapılan önyüz kodlamalarının tüm güncel tarayıcıları ve Android Browser ve Mobile Safari başta olmak üzere mobil tarayıcılarda sorunsuz olarak çalışması sağlayacaktır. Piyasaya çıkan yeni sürümlerde uygulamanın tüm fonksiyonlarıyla eksiksiz çalışabilmesini temin edecek gerekli geliştirme ve/veya güncellemeler, garanti ve bakım süresi içinde ücretsiz olarak yapılmalıdır.
 • Hazırlanacak web sitesi responsive olmalıdır. Sadece desktop, mobil ve tablet çözünürlükleri için değil tüm ara çözünürlükler için de görünüm bozulmamalıdır.

Arkayüz (Backend) Kodlama

 • YÜKLENİCİ, Backend kodlamasını OOP (Object Oriented Programming) mimarisinde ve MVC (Model-View-Controller) standartlarına uygun herhangi bir Backend dili kullanabilir.
 • YÜKLENİCİ, kullanacağı dil ne olursa olsun, mutlaka modern ve yaygın bir framework kullanmalıdır. YÜKLENİCİ, kullanacağı yazılım dili ve framworkü mutlaka X şirketi onayına sunacaktır.

İçerik Yönetim Sistemi (IYS)

 • IYS kullanıcı dostu bir ara yüze sahip olmalı ve çalışma hızı kabul edilebilir düzeyde olmalıdır. İçerik sayısı ve dosya boyutu arttıkça, yavaşlama olmamalıdır.
 • IYS ye eklenen sayfa veya ürünlerin çoklu dil içerikleri aynı ekrandan yapılabilmeli, farklı dil içerikleri farklı sayfalarda saklanmamalıdır. Aynı sayfaya ait farklı dil içerikleri birbirleri ile ilişkili olmalıdır. Örneğin Türkçe dilinde hakkımızda sayfasında iken İngilizce dil seçeneğine tıklanırsa, ana sayfaya değil İngilizce dilindeki hakkımızda sayfasına (about us) ulaşılmalıdır.
 • IYS çoklu dil desteğine sahip olmalı ve ilerleyen zamanda dil eklemesi kolaylıkla yapılabilmelidir. IYS ile kolaylıkla dil yönetimi yapılabilmeli, varsayılan (default) açılış dili istenildiğinde değiştirilebilmeli, değiştirildiğinde URL yapısı değişmemelidir.
 • IYS çoklu dil ve çoklu bölge (zone) yapısını desteklemelidir. Bu yapıya göre farklı içerikler, farklı bölgelerde istenen dillerde sunulabilmelidir. Dil ve içerik yönetimi aynı anda (Örnek1) yapılabilmelidir. Yine istenirse ilgili ülke için atanmış olan diller (Örnek2), ya da browser dili algılanarak ilgili dillere yönlendirme (Örnek3) yapılabilmelidir.

Örnek 1:

 • Zone1 (5 ülke): Diller: TR, EN, FR – A ürünü aktif
 • Zone2 (3 ülke): Diller: EN, DE – A ürünü pasif
 • Zone3 (Diğer tüm ülkeler): Diller: TR, EN, FR, DE – A ürünü aktif

Örnek 2:

 • Zone1 (5 ülke): Açılış dili EN
 • Zone2 (3 ülke): Açılış dili DE

Örnek 3:

 • Kullanıcı Browser dili EN: Diller: Açılış dili EN
 • IYS sınırsız kategori, sayfa ve doküman eklemeye imkân vermelidir.
 • IYS’de kullanıcı ve rol bazında yetkilendirme olmalıdır. Bu roller arttırılabilmeli ve bu rollere ait izinler esnek bir biçimde düzenlenebilmelidir. Roller, zone (ülke grubu), dil, modül, sayfa bazlı kontrol edilebilir olmalıdır. Yine rollere ekleme, düzenleme, silme gibi yetki seviyeleri atanabilmelidir.
 • Log yapısı ve geçmişe dönük log kontrolü yapılmalıdır. İstenilen tarihteki log incelendiğinde hangi kullanıcı hangi ekranda ne tür bir işlem yaptığı izlenebilir olmalıdır.
 • IYS modüler bir yapıya sahip olmalı, farklı geliştiricilerin modül geliştirebileceği bir yapıda tasarlanmalıdır.
 • IYS bir medya galerisine (dosya yönetim) sahip olmalıdır. Medya galerisi aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
  • Medya galerisine resim, video, ses ve diğer formatlarda (PDF, DOC vb..) dosya yüklenebilmelidir. Yüklenen dosyalar, yüklenme tarihi, dosya ismi, görüntülendiği sayfa ve dosya türüne göre filtrelenebilmelidir.
  • Yüklenecek resim formatları tip olarak (JPEG, PNG, GIF gibi), adet olarak (en fazla kaç adet dosya yüklenebileceği) ve dosya boyutu olarak (Örneğin: 3 MB) sınırlandırılabilmeli, bu özellikler parametrik olmalı ve arzu edildiğinde değiştirilebilmelidir. Aynı anda birden fazla görsel yüklenebilmeli, sürekle bırak ile yükleme yapılabilmelidir. Medya kütüphanesine, bilgisayardan, URL ile bir başka sunucudan yükleme yapılabilmelidir.
  • Yüklenen dosyalar otomatik olarak doya boyutu küçültülerek yayınlanmalıdır. Dosyanın orijinal hali ve dönüştürülmüş (optimize edilmiş hali) sunucuda fiziksel olarak saklanmalıdır. Dönüştürme işlemindeki, optimizasyon oranı (yüklenen görsellerin küçültme oranı) parametrik olarak değiştirilebilmelidir. Böyle bir değişiklik yapıldığında sitedeki tüm görsellerin buna uygun hale gelmesi sağlanmalıdır.
  • Yüklenen görsellere ait en-boy ölçüleri manuel olarak değiştirilebilmeli. Arzu edilirse kırpma (crop) işlemi yapılabilmelidir.
  • Medya kütüphanesine yapılan tüm değişiklikler, kullanıcı, dosya, işlem, tarih ve saat olarak loglanlanmalıdır.
  • Yüklenen görsellere istenirse otomatik fligran (silik yazı) eklenebilecektir. Fligranın konumu ve yazı boyutu ayarlanabilir olmalıdır.
  • Medya kütüphanesinin depolama alanı olarak mevcut sunucu kullanılabildiği gibi, Microsoft Azure veya Amazon S3 sunucuları da kullanılabilmelidir. Bu seçenekler aktif edildiğinde, medya kütüphanesinin bunlardan biri ve birkaçı ile beraber çalışabilir olmalıdır.
 • IYSye girilen içerikler taslak olarak kayıt edilebilmeli, hemen veya ileri bir tarihte yayınlanabilmelidir.
 • IYSde onay sistemi olmalıdır. Onay sistemi aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
  • Bir alt kullanıcı için, “onay gerektirir” olarak işaretlendi ise, bu kullanıcı için, “onaylayıcı” olarak bir başka üst kullanıcı atanmalıdır. Alt kullanıcının girdiği içerikler taslak olarak kayıt edilmeli, onaylandığında yayına geçmelidir.
  • Üst kullanıcı arzu ederse yazıyı yayınlamayıp, alt kullanıcıya bilgi notu ile beraber, geri gönderebilmelidir.
  • Alt kullanıcı için arzu edilirse bazı modüller için onay gerektirir, bazıları için de onay gerektirmeksizin düzenleme hakkı verilebilmelidir.
 • IYS parametrik ve esnek bir SEO aracına sahip olmalıdır. Bu SEO aracı şu özellikleri barındırmalıdır:
  • IYS standart bir SEO meta oluşturma mantığına sahip olmalı ve bu genel (tüm site için geçerli olan, varsayılan) SEO meta kurgusu yönetilebilir olmalıdır. Genel SEO meta kurgusunun dışında her sayfa için ayrıca farklı bir SEO kurgusu da yapılabilmeli, böyle bir durumda sayfaya ait SEO meta kurgusu, genel kurguyu ezmelidir.
  • Meta kurgusu oluşturucu (hem genel hem de sayfa/ürün e ait olan) siteye ait parametrelerle, formül oluşturabilmelidir. Örneğin: “Ürün Adı”, “Bir Üst Kategori Fiyatı“ şeklinde… Formül içine sitedeki değişkenler ve sabit kelimeler konulabilmelidir.
  • Meta oluşturucu “Title”, “Description” ve “Keywords” alanlarını içermeli ve bu alanların en optimum doldurulduğuna dair kullanıcıyı yönlendirmelidir.
  • Tüm metaların bir arada gösterileceği ve kolayca değiştirmeye imkân veren (her sayfa içine tek tek girmeye gerek olmadan) meta bilgilerinin değiştirilebildiği bir SEO aracı yapılmalıdır. Bu SEO aracı içinden arzu edilirse excel ile içe aktarma (import) ve dışa aktarma (export) yapılabilmelidir.
  • IYS bütünleşik bir RSS / XML oluşturucuya sahip olmalıdır. Bu araç ile sitenin tüm sayfaları ya da sadece belirli bir bölümü (örneğin sadece haberler için RSS ya da sadece ürünler için sitemap XML) oluşturulabilmelidir. Oluşturulan RSS / XML belirlenen periyotlarda otomatik olarak güncellenebilmelidir. Bu dosyanın fiziksel olarak saklandığı URL parametrik olarak belirlenebilmelidir.
 • IYS bütünleşik olarak bir robot.txt aracına sahip olmalıdır. Bu araç ile robot.txt, FTP erişimi olmaksızın panelden güncellenebilmelidir.
 • Siteye yüklenecek olan 3.parti Javascript kodları, bir modül içinden yönetilebilir olmalıdır. Bu yönetim modülü ile JS kod parçacıkları web sitesindeki belirli konumlara eklenebilmeli, silinebilmeli ve yönetilebilmelidir. Yaygın kullanıma sahip Google Tag Manager (GTM) ile API bağlantısı ile GTM içindeki JS kod parçacıkları da modül içinde görülebilmelidir.
 • IYS, gelişmiş bir pop-up modülüne sahip olmalıdır. Bu modül şu özelliklere sahip olmalıdır:
  • Pop-up aktif veya pasif yapılabilmelidir.
  • Pop-up’ın hangi cihazlarda (desktop, mobil ve tablet) gözükeceği ayarlanabilmelidir.
  • Pop-up’ın web sitesinde hangi URL/URL’lerde gösterileceği ayarlanabilmelidir.
  • Pop-up’ın web sitesinde hangi URL/URL’lerde gösterileceği ayarlanabilmelidir.
  • Pop-up’ın web sitesinde hangi ZONE (Ülke grubu) da yayınlanacağı ve hangi dillerde gösterileceği ayarlanabilmelidir.
  • Pop-up’ın aynı cihaz veya aynı oturumda kaç kez görüntüleneceğini ayarlanabilmelidir.
  • Pop-up belirli bir tarih aralığında gösterilebilmeli, yayın tarihi geçtiğinde otomatik olarak yayından kaldırılabilmelidir.
  • Pop-up’ın görüneceği süre ayarlanabilmelidir.
  • Pop-up’ın hangi şartlarda tetikleneceği (süre ve scrool miktarı olarak) ayarlanabilmelidir. Örneğin : 2 sn sonra, 100 px aşağı scrool edildiğinde gibi…
  • Pop-up içeriğine zengin metin editörü ile içerik yüklenebilmelidir.
 • IYS, gelişmiş bir slider modülüne sahip olmalıdır. Bu modül şu özelliklere sahip olmalıdır:
  • Slider, resim veya video olarak yüklenebilmelidir.
  • Yüklenen görseller otomatik olarak optimize (dosya boyutunun düşürülerek web yayınına uygun hale getirilmesi) edilmelidir.
  • Slider’a resim ve video haricinde, metin alanı, buton ve link eklenebilmelidir. Eklenecek metin alanların, butonlar ve linkler parametrik olmalı, bunların sayısı ihtiyaca göre değiştirilebilmelidir.
  • Eklenen görseller dillere göre farklılaştırılabilmelidir.
  • Eklenen görseller cihaza göre (desktop, mobil ve tablet) farklılaştırılabilmelidir.
 • IYS, gelişmiş bir Form modülüne sahip olmalıdır. Bu modül şu özelliklere sahip olmalıdır:
  • Formlar, IYS’de yetki verilmiş kullanıcılar tarafından, sürükle bırak ile kolaylıkla oluşturulabildiği bir “Form Builder” modülüne sahip olmalıdır. Form Builder kendi içinde yer alan, sık kullanılan nesnelere sahip olmalı ve bu nesneler sürükle bırak ile bir formu oluşturabilmelidir. Yine Form Builder içerisinde hazır kullanıma uygun form şablonları olmalı, kullanıcı arzu ederse bu form şablonlarından faydalanabilmeli, kendi yarattığı formları şablon olarak kayıt edebilmelidir.
  • Gelen web formlarının doldurulma tarih ve saati, IP numarası, Browser bilgisi, site içinde gezdiği sayfalar tespit edilmeli ve her formun sonunda bilgi olarak verilmelidir.
  • Web formların bir reklam kampanyasından gelmesi ve yönlenen URL’lerde utm bulunması durumunda, UTM analizi yaparak kaynak bilgisi ( Campaign Source, Campaign Medium, Campaign Name, Campaign Term, Campaign Content ) tespit edilerek raporlanabilmelidir.
 • IYS, farklı lokasyonlara göre farklı içerikler sunabilme yeteneğine sahip olmalıdır.
  • IYS, IP bloğuna göre kullanıcı giriş lokasyonunu tespit edebilmelidir.
  • IYS, lokasyona göre farklı gruplar (zone) oluşturabilmelidir. Bu zone’lar bir ülke olabildiği gibi birden fazla ülkeden de oluşabilmelidir.
  • IYS, bu lokasyon grupları için özel içerik sunabilmelidir. Örneğin farklı zonelar için farklı ürünlerin gözükmesi, farklı zonelar için farklı fiyatlar gözükmesi gibi…
  • IYS, her bir zone için farklı dil alterantifleri sunabilmelidir. Örneğin zone1 için dil alternatifleri : Türkçe ve İngilizce gibi…
 • IYS, tüm içeriğini web servis mimarisi ile 3.parti uygulamalara (mobil applikasyonlar gibi) sunabilmelidir.
  • IYS’de API mimarisi ile içerikler görüntülenebildiği gibi yenileri de oluşturulabilmeli ve güncellenebilmelidir.
  • IYS’de API için dökümantasyon hazırlanmalıdır.
  • IYS’de içeriklerin yanı sıra modüllerin de ( e-bülten, formların kayıt işlemleri, slider ve pop-up modülleri gibi ) API üzerinden erişimi olmalıdır.
 • IYS, Google Analytics API si temel performans verilerini (ziyaretçi sayısı, tekil ziyaretçi sayısı, sayfa gösterim sayısı, sitede kalma süresi, trafik kaynakları, online kişi sayısı, ortalama gezinme süresi gibi Google Analytics API sinin ) dashboard’da özet şeklinde gösterecektir.
 • IYS’de gelişmiş bir form raporlama yapısı olmalıdır. Gelen web formlarının doldurulma tarih ve saati, IP numarası, Browser bilgisi, site içinde gezdiği sayfalar tespit edilmeli ve her formun sonunda bilgi olarak verilmelidir. Ayrıca formların bir reklam kampanyasından gelmesi ve yönlenen URL’lerde utm bulunması durumunda, UTM analizi yaparak kaynak bilgisi ( Campaign Source, Campaign Medium, Campaign Name, Campaign Term, Campaign Content ) tespit edilerek raporlanabilmelidir.
 • IYS’de kategori yapısı esnek, sürükle bırak kolaylığında tasarlanmalı ve birden fazla kategori yapısı aynı ekrandan yönetilebilmelidir (Örneğin : Ürünler için kategori yapısı, haberler için kategori yapısı). Kategoriler ile gerekli olur ise, ürün kriterleri ve ürün özellikler ilişkilendirilebilmelidir. Birden fazla dil olması durumunda, aynı kategori ağacı içerisinden tüm diller için kategoriler kolayca yönetilebilmeli, her dil için ayrı bir kategori ağacı açmaya gerek olmamalıdır.

Uyumluluk ve Standartlar

a. Arama Motoru Uyumluluğu

 • “5.madde” de detayları verildiği şekilde IYS, SEO gerekliliklerini karşılamalıdır.
 • Sitedeki tüm URL’ler, IYS tarafından otomatik olarak arama motorlarına uygun (SEF URL) şekilde oluşacaktır. Oluşan URL’ler, arzu edilirse elle düzeltilebilecektir. Böyle bir durumda eski URL ler, yeni ulaşacak URL’e yönlenecektir.

b. Browser Uyumluluğu

 • YÜKLENİCİ, web sayfasının güncel browserların güncel versiyonlarında ( IE9+, Firefox 3+, Chrome 10+, Safari 5+ ) sorunsuz bir şekilde görüntülenmesini sağlamalıdır.

c. Erişilebilirlik

d. Güvenlik

 • YÜKLENİCİ, projeyi SSL sertifikalı olarak yayına almalıdır. SSL sertifikası X Şirketi tarafından sağlanacaktır.
 • YÜKLENİCİ, yazılım kaynaklı güvenlik açıklarına (SQL Injection, Cross Site Scripting (XSS) vb.) ve web saldırılarına karşı gerekli güvenlik tedbirlerini almalıdır.

e.Sayfa Hızı ve Kalitesi

 • Web sitelerinin hız performansı kritik önemde olup, YÜKLENİCİ tarafından yapılacak tasarım ve yazılım çalışmalarında bu konuya azami önem verilecektir.
 • YÜKLENİCİ, web sitesini Google Page Insights testinden (https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/) Desktop ve Mobil için minimum 60 puan alacak şekilde optimize etmelidir.
 • YÜKLENİCİ, web sitesini GT Metrix testinden (https://gtmetrix.com/) Page Speed Score ve YSlow Score larının her ikiside, en az B ve üzeri olmalıdır.
 • YÜKLENİCİ, önyüz kodlarını W3C HTML Validator ( validator.w3.org) aracında test ederek, hataları (HTML ERROR) düzeltilmelidir.

​f.Cache ve Sıkıştırma

 • YÜKLENİCİ, statik içerikler için browser cache süresi, hız kalitesi ölçen sistemlerin (GTmetrix, Google Pagespeed gibi) hata vermeyeceği uzunlukta hazırlamalıdır.
 • YÜKLENİCİ, sunucuda (server) Gzip, Brotli gibi sıkıştırma algoritmalarından bir aktif edilmiş olmalıdır.
 • YÜKLENİCİ, tek bir istek (request) için aynı SQL sorgusunu sadece 1 kez çalışmalıdır.
 • YÜKLENİCİ, menü, slider ve benzeri kullanıcıların eriştiği bölümler için içeriği, FILE veya REDIS ile önbellekten (cache) sunulmalıdır.

g.Versiyonlama Sistemi

 • YÜKLENİCİ, yazılan kodlar ve veritabanı scriptlerini SVN veya Git üzerinde tarihçesi ile birlikte saklanmalıdır. Üretim veya test ortamına çıkan kodlar etiketlenmelidir. Her bir farklı paket için versiyon bilgisi, ek özellikler ve düzeltmeler ile birlikte “release notes” oluşturulmalıdır. Lokal geliştirmeler ilgili branch oluşturulup sonrasında ana branch’e merge edilmelidir.

h.Dokümantasyon ve Kod Kalitesi

 • YÜKLENİCİ, veri tabanına ait, ilişkisel veri tabanı diyagramlarını hazırlayıp iş bitiminde teslim edecektir.
 • YÜKLENİCİ, bir başka sunucuya yazılımın sorunsuzca kurulabilmesi için, sistem kurulum doküman hazırlayacaktır. Kurulum dokümanı, kurulum adımlarını adım adım ve ekran görüntüleri ile açık bir şekilde anlatır nitelikte olacaktır.
 • YÜKLENİCİ, yazılımı yazılım standartlarına uygun (class, method, değişken isimlendirmeleri gibi…) olarak ve kolay okunabilir olarak kodlamalıdır. Yazılım içerisinde tüm önemli method, prosedür ve döngülerin başında kod açıklama satırları olmalıdır.

Garanti ve Bakım

 • Bu teknik şartname kapsamında YÜKLENİCİ tarafından geliştirilecek ve değiştirilecek bütün yazılımlar, yayından itibaren 12 aylık garanti kapsamında olacaktır. Bu süre içerisinde meydana gelecek hatalar (bug) YÜKLENİCİ tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.
 • Garanti süresi boyunca ve bakım hizmeti süresince meydana gelecek olan sorunlar aşağıdaki şekilde sınıflandırılacaktır. Garanti süresi boyunca bu teknik şartname kapsamında olan yazılımlarla ilgili olarak, herhangi bir arıza meydana gelmesi halinde X şirketi sorunu e-posta veya telefon ile YÜKLENİCİ’ye bildirecek, YÜKLENİCİ aşağıdaki tabloda yer alan sürelerde soruna müdahale edecektir.

Kritik Sorun: Web sitesinin ana sayfalarının veya ana menülerinden herhangi birisinin kesintiye uğraması durumudur.

Majör Sorun: Web sitesinin belirli bir kısmının (sayfanın) servis dışı kalmasıdır.

Minör Sorun: Web sitesinin yayınını engellemeyen diğer sorunlardır.

Hata Türü Müdahale Süresi
Mesai Saatleri içinde
Müdahale Süresi
Mesai Saatleri dışında
Kritik Sorun 1 saat 2 saat
Majör Sorun 2 saat 4 saat
Minör Sorun 24 saat 48 saat

Gizlilik

 • YÜKLENİCİ bu iş kapsamında alacağı bilgi, belge ve dokümanları başka herhangi bir işte kullanmamayı taahhüt eder. Üçüncü kişilere karşı gizliliğin korunmasından YÜKLENİCİ sorumludur.
 • YÜKLENİCİ bu iş kapsamında alacağı bilgi, belge ve dokümanları gizli olarak muhafaza edecektir. YÜKLENİCİ bu gizli bilgileri, tam bir gizlilik içerisinde tutacağını, hiçbir suret ve şekilde sözleşme konusu iş kapsamında bulunan hizmetlerin sağlanması amacı ve ölçüsü dışında kullanmayacağını, kullandırmayacağını, hiçbir kişi ya da kuruluşa aktarmayacağını, birlikte çalıştığı diğer kişileri de bu konuda bilgilendireceğini ve gizlilik yükümlülüğüne uymalarını sağlayacağını, gizli bilgilerden sadece bilinmesi gereken kadarını onlara açıklayacağını, tüm bu kişilerden gizlilik hükümlerini ihlal edenlerin İdareye doğrudan veya dolaylı olarak verecekleri zarardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ürün Sahipliliği ve Kaynak Kodlar

 • Bu teknik şartname kapsamında YÜKLENİCİ tarafından hazırlanacak tasarım ve yazılımlara ilişkin bütün kaynak kodların (kullanılan lisanslar dâhil) ve dokümanların mülkiyeti X şirketi’ne ait olacaktır. Kaynak kodlar YÜKLENİCİ tarafından X şirketi ne eksiksiz olarak verilecektir.
 • X şirketi hazırlanacak tasarım ve yazılımlar üzerinde değişiklik yapabilir, düzenleyebilir ancak bir başka firmaya satamaz ve farklı bir domain altında kullanamaz.

Eğitim

 • IYS kullanımına ait eğitim, uzaktan görüntülü konferans yolu verilmelidir. IYS kullanım eğitimi en az 1 gün olacak şekilde YÜKLENİCİ tarafından verilmelidir.

ücretsiz üye olun

58600 kere okundu

Kobitek Logo

KOBİTEK - KOBİLERİN İŞ PORTALI
© 2001-2024

Facebook LinkedIn

KOBITEK.COM, bir TEKNOART Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi projesidir.

2001 yılından beri KOBİlere ücretsiz bilgi kaynağı olma hedefi ile, alanında uzman yazarlar tarafından sunulan özgün bir iceriğe sahiptir.

Tüm yazıların telif hakları KOBITEK.COM'a aittir. Alıntı yapılabilir, referans verilebilir, ancak yazarın kişisel bloğu dışında başka yerde yayınlanamaz