Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Bu yazıyı paylaş
X It! LinkedIn Facebook
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), 2015 yılında kabul edilen ve 2030 yılına kadar dünya genelinde sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla belirlenen 17 hedeften oluşmaktadır.

Sürdürülebilir Kalkınma Nedir?

Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyüme, sosyal eşitlik ve çevresel sürdürülebilirlik arasındaki dengeyi sağlayarak gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan mevcut nesillerin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlar. Bu kavram, 1987 yılında yayınlanan Brundtland Raporu ile dünya gündemine taşınmıştır.

Tanımı ve Önemi

 • Tanımı: Sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynakların korunarak ekonomik ve sosyal gelişmenin sağlanmasıdır.
 • Önemi: Çevresel bozulma, ekonomik eşitsizlikler ve sosyal adaletsizliklerle mücadele ederek daha yaşanabilir bir dünya yaratmayı hedefler.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Birleşmiş Milletler, 2015 yılında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı (SKA) kabul etmiştir. Bu amaçlar, 2030 yılına kadar dünya genelinde sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için belirlenen 17 hedeften oluşur.

Amaçlar ve Hedefler

 1. Yoksulluğa Son: Her tür yoksulluğun ortadan kaldırılması.
 2. Açlığa Son: Açlıkla mücadele, gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım.
 3. Sağlıklı Bireyler: Sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi ve her yaşta refahın sağlanması.
 4. Nitelikli Eğitim: Herkes için kapsayıcı ve nitelikli eğitimin sağlanması.
 5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlendirilmesi.
 6. Temiz Su ve Sıhhi Koşullar: Herkes için su ve sıhhi koşullara erişimin sağlanması.
 7. Erişilebilir ve Temiz Enerji: Herkes için uygun fiyatlı, güvenilir ve sürdürülebilir enerjinin sağlanması.
 8. İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme: Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve insana yakışır iş fırsatları.
 9. Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı: Dayanıklı altyapı, sürdürülebilir sanayileşme ve yenilikçiliğin teşvik edilmesi.
 10. Eşitsizliklerin Azaltılması: Ülkeler içinde ve arasındaki eşitsizliklerin azaltılması.
 11. Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar: Şehirlerin ve yerleşimlerin kapsayıcı, güvenli ve sürdürülebilir hale getirilmesi.
 12. Sorumlu Üretim ve Tüketim: Sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarının sağlanması.
 13. İklim Eylemi: İklim değişikliği ve etkileriyle mücadele.
 14. Sudaki Yaşam: Okyanusların, denizlerin ve deniz kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı.
 15. Karasal Yaşam: Karasal ekosistemlerin korunması, restore edilmesi ve sürdürülebilir kullanımı.
 16. Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar: Barışçıl ve kapsayıcı toplumların teşvik edilmesi.
 17. Amaçlar için Ortaklıklar: Sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklıkların güçlendirilmesi.

SKA'nın Uygulama Süreçleri

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın uygulanması, hükümetler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve bireylerin işbirliği ile gerçekleştirilir. Bu süreç, çeşitli strateji ve politikalarla desteklenir.

Ulusal Stratejiler ve Politikalar

 • Türkiye: Türkiye, SKA'ları ulusal kalkınma planlarına entegre ederek çeşitli projeler ve politikalar geliştirmiştir.
 • AB: Avrupa Birliği, SKA'ları bölgesel politikalarının merkezine yerleştirerek üye ülkelerde çeşitli sürdürülebilir kalkınma projelerini desteklemektedir.
 • USA: Amerika Birleşik Devletleri, SKA'ları desteklemek amacıyla federal ve eyalet düzeyinde çeşitli programlar ve politikalar uygulamaktadır.

İzleme ve Raporlama

 • BM Raporları: Birleşmiş Milletler, SKA'ların ilerlemesini düzenli olarak izleyen ve raporlayan yıllık raporlar yayınlamaktadır.
 • Ulusal Raporlar: Ülkeler, SKA'ların uygulanmasına yönelik ulusal ilerleme raporları hazırlar ve BM'ye sunar.

SKA'ların Başarı Öyküleri ve Zorluklar

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, dünya genelinde birçok başarı öyküsü yaratmıştır. Ancak, bazı zorluklar ve engeller de bulunmaktadır.

Başarı Öyküleri

 • Yoksulluğun Azaltılması: Birçok ülke, yoksulluk oranlarını düşürerek önemli ilerlemeler kaydetmiştir.
 • Eğitimde İyileşme: Eğitimde eşitlik ve erişim konusunda birçok ülkede olumlu gelişmeler sağlanmıştır.

Zorluklar

 • Kaynak Eksiklikleri: SKA'ların uygulanması için gerekli finansal ve teknolojik kaynakların eksikliği.
 • Siyasi İrade: Bazı ülkelerde siyasi iradenin eksikliği, SKA'ların uygulanmasını zorlaştırmaktadır.

Sonuç

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, 2030 yılına kadar dünya genelinde sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla belirlenmiş kapsamlı ve evrensel hedeflerdir. Bu amaçların başarılması, hükümetler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve bireylerin işbirliği ile mümkündür.

Kaynaklar

 • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Resmi Web Sitesi
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
 • Avrupa Komisyonu Sürdürülebilir Kalkınma Raporları
 • ABD Sürdürülebilir Kalkınma Raporları

Reklam
Kobitek'e ücretsiz üye olun
Etiketler:

Reklam
Reklam
BÜYÜTEÇ
Kobitek Logo

KOBİTEK - KOBİLERİN İŞ PORTALI
© 2001-2024

Facebook LinkedIn

KOBITEK.COM, bir TEKNOART Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi projesidir.

2001 yılından beri KOBİlere ücretsiz bilgi kaynağı olma hedefi ile, alanında uzman yazarlar tarafından sunulan özgün bir iceriğe sahiptir.

Tüm yazıların telif hakları KOBITEK.COM'a aittir. Alıntı yapılabilir, referans verilebilir, ancak yazarın kişisel bloğu dışında başka yerde yayınlanamaz