İnsan Kaynakları Yönetimi ve Değişim Zamanı

Bu yazıyı paylaş
X It! LinkedIn Facebook
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Değişim Zamanı

Artık, çok hızlı bir şekilde normal ve dijital değişimlerin yaşanmaya başladığı iş dünyamızda; her zaman “İnsan” faktörünün önemi ile gündemde olan... “İnsan Kaynakları Yönetimi ve Değişim Zamanı” ve de bu değişim zamanı’nın yönetimi, bu ayki yazımızın ana konusu!

Neden derseniz? Hemen hemen tüm orta ve büyük boy işletme veya kurumlarda; mevcut olan insan kaynakları sistemleri, değişim ve gelişim arayışları içinde. İş dünyasıyla ilgili yerli ve yabancı birçok İK web sitelerinde bunun örneklerini görmek de, her zaman için mümkün!..

Şirketler geliştikçe ve büyüdükçe; sektörel rekabette ön plana çıkmak, yurt içinde ve dışında pazar paylarını arttırmak ve bunun devamlılığını sağlamak ve de iyi bir işveren markası olmak için “İnsan Kaynakları Yönetimi” doğal olarak gündemdeki yerini koruyor!

Bu arada; ülkemizin en iyi “İşveren Markaları” da geçtiğimiz ay açıklandı. Dereceye giren tüm şirketlerimizi ve markalarımızı, içtenlikle kutluyor ve de başarılarının devamını diliyorum!..

Sizlerin de çok iyi bildiği gibi, insan kaynakları yönetimi dendiği zaman, şirketlerde misyondan vizyonlara doğru yapılan “stratejik planlamalar” çerçevesinde; üst yönetim kadroları da dâhil “tüm çalışanlardan” en etkin ve doğru biçimde yararlanılması, organizasyon şeması ve görev tanımları çerçevesinde kurum içi iletişimin sağlanması, etik iş kuralları ve yönetim kararları ile gerekli politikaların oluşturulması, bu politikaların takibi ve denetlenmesi, aklımıza gelmekte!

Bu noktada İK nın öncelikli 2 ana hedefi “insan” odaklı olarak; çalışanların verimliliğini ve de aidiyet duygularını arttırmak + iş ve yaşam kalitesini yükseltmektir! Bu hedeflerin ilkeleri de, tüm çalışanlar için; İş Güvencesi + Sürdürülebilir Organizasyonlar + Açıklık + Eşitlik + Sosyallik + Kariyer Planlama + Emeğe Dayalı Performans Sistemi + Adaletli Ödül ve Prim Düzenlemeleri + Kişisel ve Kurumsal Eğitim Desteği + Katılımcılık + Mobbing Tedbirleri + İSG + Gizlilik’ dir!..

İşin yöneticilik boyutuna gelince... Her üst düzey yöneticide olduğu gibi, İK yöneticilerinde de iyi niyetli olmayan darbelere karşı dirençli, duygusal zekâ konusu ön plana çıkıyor. Yani, ekibi dinleyen, anlayan ve onun gelişimine katkı sağlayan bir anlayışla liderlik sergileyen “Nitelikli” yöneticiler, daha saygı duyulan ve aranılan yöneticiler olmaya devam ediyor. İletişim becerisi ve empati kurabilmeyi ise, zaten konuşmaya gerek yok... Diye düşünüyorum!

Her konuda olduğu gibi değişim kararını aldıktan sonra, dönüşüm sürecindeki İK çalışmaları ile ilgili (Şirket / Kurumlara göre sıralama zorunluluğu olmaksızın) önemli başlıklar arasında;

 • Mobile Uyumlu Web Sitesi & HR İlan ve Duyuruları için Sosyal Medya Optimizasyonu...
 • İşletmenin veya Kurumun büyüklüğüne göre ‘gerekiyorsa’ İntranet İletişim Platformu...
 • İşlerin Tanımları ve Analizleri ve de Yeni Dizayn Çalışmaları (Misyon ve Vizyona Göre)...
 • Çalışanların Yetkinlikleri + İK Kişilik Testleri + Çalışan memnuniyeti Anketleri...
 • MYK Meslek Standartlarına ve de Yeni Hedeflere Yönelik Görev Tanımları...
 • Eksikliklerin Tespiti / Yönetmelikler ve Prosedürlerin Oluşturulması...
 • İnsan Kaynakları Planlaması ve İş Gücüne Entegrasyonu...
 • Yeniden Yapılanma ve Organizasyon Şeması...
 • İşe Alma / Seçme ve Yerleştirme...
 • Kurumsal Eğitimler ve Gelişim...
 • Performans Değerlendirme (360”)...
 • Kariyer Geliştirme / Planlama...
 • İş Değerleme ve Ücret Yönetimi...
 • Yetenek Yönetimi / Oryantasyon...
 • Kurum Etkinlikleri (Yemek / Piknik)...
 • Prim / Ödül ve Armağanlar...
 • Bordrolama ve İş Kanunu...
 • Mesai ve İzin Düzenleme...
 • Personel Özlük Dosyaları...
 • İSG & Meslek Hastalıkları...
 • Sosyal Sorumluluk Projeleri...
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk...
 • Kuruluş Yıldönümleri ve Şirket Özel Takvimi...
 • A dan Z ye / Z den A ya Kurumiçi İletişim... Yer almakta!..

Tabii ki bu arada, tüm şıklardan farklı olarak; başarılı işletmeler için “Olmazsa - Olmaz” durumunda olan son maddeye, bir kez daha yakından bakmakta yarar var... Yani şöyle!..

İK nın hemen hemen her noktasında karşımıza çıkan vede olması gereken kurumiçi iletişim; organizasyon şeması ve görev tanımları çerçevesinde en üstten en aşağıya kadar, verimli ve motive edici bir şekilde teknolojik ve stratejik olarak planlanmalı (SWOT + Anketler + Analiz + Geri Bildirim + Ölçümleme + 5N 1K Planlamaları + Yaratıcı İçerik ve Tasarımlar + Mesajlar) ve de “Hiçbir şekilde; iletişim kopukluklarına + iletişim sıkıntılarına + iletişim bozukluklarına fırsat verilmemelidir!” Aslında; iletişim kopukluğu, iletişim sıkıntısı, iletişim bozukluğu, diye bir şey de pek olmaması lazım. Ama “İletişimi Bozanlar” vardır! :-) Aman dikkat!..

Artık, İnsan kaynakları yöneticileri; kurumlarına veya şirketlerine değer katmak, sistemlerini daha akıllı ve sürdürüle bilinir hale getirmek için, teknolojik araçları kullanmaya başladılar.

Ancak şimdilik, birçok teknoloji yatırımı için, harcanan vakit ve nakit boşa harcanıyor. Çünkü hedeflerimiz doğrultusunda dijital teknolojilerin getirdiği değişiklerin, işletmelerimizde nasıl yararlı bir değişim yaratacağına dair, akılcı sorular sormayı ve geri bildirim almayı pek doğru yapamıyoruz. Bu da; bu tür yeni gelişim aşamalarında, son derece doğal tabii ki!

Bu noktada “Değişim Zamanı” nın geldiğine inanıyorsak, hem vakitten hem de nakitten karlı çıkmak için, zaman yönetimini tekrar hatırlamakta fayda var! diye düşünüyorum!..

Üst düzey bir İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak, bunun içinde;

 • Yapılacak işlerin bir planlamasını yapın...
 • İş planlamasındaki öncelikleri belirleyin...
 • Görev dağılımları ve koordinasyonla ilgili özel bir toplantı organize edin...
 • Tüm katılanların görüşlerini alarak, yapılacakları detaylandırın...
 • Bu planlamadan sapmalara izin vermeyin...
 • Çalışanların; yetkinliklerine göre, sorumluluk almalarını destekleyin...
 • Belirli aşamalarda değerlendirme raporları alın...
 • Gerekli durumlarda “Hayır” demesini bilin...
 • Ekibin işe yoğunlaşmasını gözlemleyin...
 • Başlanan işlerin yarım bırakılmamasına dikkat edin...
 • Çalışmaların aksamaması için, gerekirse alt ekipler oluşturun...
 • Özellikle teknolojik gelişmelerle ilgili dış desteklerden yararlanın...
 • Belirlenen zaman sonunda yeni İK yönetmeliklerini ve prosedürleri devreye sokun...

Bildiğiniz gibi; bu değişim zamanlamalarında, analitik ataklığı ve dirayeti göstermek esastır!..

2000'li yıllardan sonra kurumsal yönetim kavramları arasında önce yazılım sektöründe, sonra da hemen hemen tüm sektörlerde yer almaya başlayan... “Agile Dönüşüm” kavramı, özel bir iş ve proje kültürüdür. Özellikle ataklığı ve çevikliği de ifade eden “Agile” basit bir anlatımla; İK - Çalışan + Müşteri Memnuniyeti odaklı değişimlere, etkin + üretken ve hızlı bir şekilde ve de gerekirse çapraz fonksiyonlu cevap verebilme yetkinliği, olarak da tanımlanabilir!

Atak yaklaşımlar; kısa zaman aralıklarıyla planlanmış ve üzerinde “Beyaz + Gri + Mavi” yaka tüm çalışanların büyük ölçüde görüş birliğine içinde olduğu döngüler, değişen gereksinimler ve ani ortaya çıkabilecek değişiklikler için, şirketlere + fabrikalara + devlet destekli projelerde işbirliği kuruluşlarına esneklik sağlayarak, değişikliklere hızlı cevap verebilmeyi kolaylaştırır.

Management Centre Türkiye (MCT)’nin, QNB Finansbank ana sponsorluğu ve de Kariyer.net yetenek sponsorluğunda “Hello HR” teması ile 02 ve 03 Mayıs tarihleri arasında Volkswagen Arena’da düzenlediği 24. İnsan Kaynakları Zirvesi’nde; birçok ünlü konuşmacı yaptıkları güzel ve ilham verici sunumlar ile yeni dijital dünyada insanın konumlanmasını tartışırken geleceğin iş dünyası şifreleri de örneklerle anlattılar!

Ama söylenen en can alıcı açıklama; İK değişim ve dönüşümlerinde standart veya özel yazılım seçerken, şirketinize özgü tüm kıstas ve ölçütlere mutlaka dikkat edin! şeklindeydi!.. :-)

Tabii birde, tüm teknolojik dijital sistemler ve bilişim yatırımları ile bu tür yeniden yapılanma evrelerinde; ilk planda gündeme gelmeyen, ancak sonradan çok büyük hasarlara yol açabilen, istenmeyen dış müdahale ve yandaş mobbinglere karşı siber güvenliği de, hiçbir zaman ihmal etmemek gerektiğini de, sakın unutmayın!

İnsan kaynakları yönetiminiz ile ilgili değişim zamanının geldiğine inanıyorsanız ve bu değişimle ilgili dijital dönüşüm kararları aldıysanız... Doğru yoldasınız! Yolunuz her zaman açık olsun!..

Daha mutlu bir gelecek için sevgiyle kalın...

Kobitek'e ücretsiz üye olun

3649 kere okundu

1955 İstanbul doğumlu, evli ve 1 çocuk babasıdır. Öğrenimini Kabataş Lisesi'nden sonra İ.T.İ.A. Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Marmara Üniversitesi - Maliye Bölümleri’nde sürdürdü. 

Çalışma hayatına 1973 yılında pazarlama ve halkla İlişkiler sektörlerinden başlayıp, 1977 den 2003 yılına kadar, kendi şirketlerinde devam etti. (Ajans Ardaş Reklamcılık Limited.) 

Bu alanlarda yaklaşık 30 yıl; T.İş Bankası, Paşabahçe, Aygaz, İzocam, Lombardini, Honda, Rowenta, JVC, KİP, IBM, Pimaş, Sandoz, Kaleterasit, Kalebodur, Kalekim, Kaledekor, Kalevit, Çanakkale Seramik v.s. gibi birçok şirkete, özellikle Türkiye'nin her yerinde, KKTC de ve Almanya'da, reklamcılık ve halkla ilişkiler başta olmak üzere, çeşitli hizmetler verdikten sonra, kendi isteği ile emekli oldu. 

Yurtiçinde ve yurtdışında katıldığı eğitim çalışmaları...

ISO 9001 14001 Toplam Kalite Yönetimi, Permission Marketing, Inovasyon, Motivasyon, Performans, Network Marketing, Satış ve Pazarlama Eğitimleri ile birlikte...  KKTC Girne Amerikan Üniversitesi / 118 - Y Lions Akademisi Başkanlığı ve Chicago, Indianapolis, Newyork / Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Genel Yönetmenlik ve "Stratejik Liderlik Eğitimi" sonrasında ilaç, otomotiv ve kozmetik gibi sektörlerde Koordinatörlükler yaparak, Sivil Toplum Kuruluşlarında görevler aldı.

1980 den itibaren üyesi olduğu STK'lar ve aldığı görevler…

 • Marmara Yelken Kulübü. Yönetim Kurulu Üyeliği (2011)
 • Sporturist Su Sporları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği (2009)
 • Caddebostan Balıkadamlar Kulübü. Üyeliği (2004)
 • Feneryolu Tenis Kulübü. As Başkanlığı ve Baş Hakemliği (1999)
 • Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü. Üyeliği (2005)
 • Veteran Tenisciler Birliği. Üyeliği (2006)
 • Beşiktaş JK Genel Kurul Üyeliği (1986)
 • Trafik Mağdurları Dayanışma Derneği. Onursal Üyeliği
 • Türk Lions Beceri Kazandırma Vakfı. Başkan Yardımcılığı (1992) *Ethemefendi Lions Kulübü. Onursal Üyeliği
 • Sahrayıcedit Lions Kulübü. Onursal Üyeliği
 • Erenkoy Lions Kulübü. Başkanlığı (1992 - 1993)
 • Lions Akademisi. Başkanlığı (1994 - 1995)
 • Uluslararası Lions 118.Y Yönetim Çevresi. Genel Yönetmenliği *Liay.Lions İstanbul Anadolu Yakası Sosyal Hizmet Vakfı. Başk.
 • Uluslararası Lions 118.Y Federasyonu. Onur Kurulu Başkanlığı
 • Uluslararası Lions Türkiye Konfederasyonu. Konsey Üyeliği
 • Yılbak + Sporturist + Day Grup - ArGe & ArdAkademi Başkanlığı

Halen; ilaç, aşı, kozmetik, gıda, temizlik ve tanıtım sektörlerinde ki 3 şirketler grubunda; danışmanlık, eğitmenlik, koordinatörlük ve yönetim kurulu üyelikleri görevleriyle birlikte... 
Sosyal Sorumluluk Projeleri, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi & Kurumsal Sosyal Sorumluluk & Sürdürülebilirlik gibi konularda “Proje Başkanı” olarak çalışmalarına devam etmektedir.  

BÜYÜTEÇ
Kobitek Logo

KOBİTEK - KOBİLERİN İŞ PORTALI
© 2001-2024

Facebook LinkedIn

KOBITEK.COM, bir TEKNOART Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi projesidir.

2001 yılından beri KOBİlere ücretsiz bilgi kaynağı olma hedefi ile, alanında uzman yazarlar tarafından sunulan özgün bir iceriğe sahiptir.

Tüm yazıların telif hakları KOBITEK.COM'a aittir. Alıntı yapılabilir, referans verilebilir, ancak yazarın kişisel bloğu dışında başka yerde yayınlanamaz