Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi
Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri

Günümüz iş dünyasında önde gelen şirketlerin, çalışma şartları içinde; etik kurallara + ilkelere ve değerlere - verdikleri önemi, hepimizin çok iyi bildiğini tahmin ediyorum.

Konunun, verimli bir sürdürülebilirlik açısından şirketler ve üst düzey yöneticiler yönünden olduğu kadar, aidiyet duygusu çerçevesinde - çalışanlar açısından da, ne kadar önemli olduğu hepimizce malum!

Çünkü bilinen istatistiklere göre ülkemizde her yıl kurulan şirketlerin yaklaşık % 80’i maalesef ilk 5 veya 10 yıl içinde devre dışı kalmakta. Ama bu ciddi oran sadece bizim ülkemiz için değil, bizim gibi - kurumlaşmayı göz ardı eden - sağlam bir alt yapısı ve üretime dayalı bir ekonomisi olmayan - yani, uzun vadelerle ağır ağır gelişmekte olan - birçok ülke için de, geçerli!..

Neyse, tekrar konumuza dönersek...

Etik; doğru ile yanlışı, haklı ile haksızı, iyi ile kötüyü, adil ile adil olmayanı ayırt etmek - doğru ve haklı olduğumuz şekilde, gerekenleri yapmaktır. Yani, kısaca; iş dünyasındaki davranışlara rehberlik eden, ilkeler ve değerler bütünüdür!..

Kurumlar ve şirketler; farklı olmak, değişmek, yaşamlarına daha önce sahip olamadıkları yeni değerler katmak, planladıkları başarıları ve mutlulukları yaşayarak, tüm amaç ve hedeflerine ulaşmak isterler. Bunun için de atmaları gereken en önemli adımın kurum kültürü oluşturmak olduğunu bilirler veya bilmeleri gerekir. Bu yazının başlığı da, bu adımın ilk hamlelerinden! ;-)

Etik kurallar ve çalışma ilkelerinin amacı; şirketlerdeki tüm yönetim kadroları ve çalışanlar ile paydaşların, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken uymaları gereken, ahlaki değerleri ve standartları, net bir şekilde ortaya koymaktır.

İnternette rahatlıkla yapabileceğiniz araştırmalarda, web sitelerinde etik kurallara ve çalışma ilkelerine yer veren şirketlerin, üzerinde hassasiyetle durarak belirttikleri bu ilkeler, genellikle şu başlıklardan oluşmakta!.. Yani;

 • Evrensel olarak kabul edilmiş, etik ilkelere uymak...
 • Önce insan - sonra kurumsal, müşteri odaklı olmak...
 • Çalışanlarımıza en iyi çalışma ortamlarını sunmak...
 • Çalışma standartları çerçevesinde, ayırımcılık yapmamak...
 • Çalışanlarımıza karşı, daima adil ve dürüst davranmak...
 • Topluma ve çevreye karşı, her zaman sorumluluk duymak...
 • İsrafı önlemek ve sosyal sorumlu - itibar yönetimini desteklemek...
 • Sınır ve kısıtlamalar olmaksızın, doğru bilgi ve teknolojiyi paylaşmak...
 • Zorunlu haller dışında - kişilerin özel bilgilerini, kimseyle paylaşmamak...
 • Çözüm ortaklarımıza ve partnerlerimize karşı, açık ve net yaklaşmak...
 • Rakiplerimize karşı sorumluluğumuzun, daima bilincinde olmak...
 • Hile denetimi ve yolsuzlukla mücadeleye, her zaman önem vermek...
 • Değer/Kazanç oranlarını arttırmak ve ekonomik katma değer yaratmak...
 • Hizmet kalitemizde, hiçbir zaman kurumsal sosyal sorumluluktan ödün vermemek...

Şeklinde bu başlıklar (Ki; sektörlere göre azaltılabilir veya arttırılabilir), özellikle işveren ve üst düzey yönetim tarafından, ön plana çıkartılan “etik kurallar ve çalışma ilkeleri”dir.

Ayrıca işin bir de “işveren markası/çalışan memnuniyeti” yönü olduğu gerçeğinden hareketle, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir başarıya, çalışanların gücü ve desteği ile ulaşmayı ilke edinen şirketler, vizyonlarına ulaşma konusunda en önemli değerlerinin, insan kaynakları olduğunun bilincindedirler. Ve bu nedenle de; (Sn. Vecihi Tekfen ve Sn. Önder Anka’ya teşekkürlerimle!)

 • Yetenekli çalışanları bünyelerine kazandırmayı ve tutmayı...
 • En etkin işe alım araçlarını kullanarak, tercih edilen bir şirket haline gelmeyi...
 • İnovatif bakış açılarının ortaya konulabildiği, stratejik toplantılar düzenlemeyi...
 • Düzenli olarak görüşlerin dile getirebildiği, şeffaf bir iletişim ortamı sağlamayı...
 • Verimli çalışma ortamlarında sonuç odaklı, hızlı karar alabilmeyi teşvik etmeyi...
 • Sürekli öğrenme yöntemleriyle, bireysel ve kurumsal gelişimi desteklemeyi...
 • Çalışanların performanslarını objektif kriterlerle değerlendirerek, onlara adil davranmayı...

Genellikle, ilkeleri ve değerleri - haline getirmişlerdir!..

İş dünyasına yakından baktığımızda, bazı büyük şirketlerin dahi; basit kişisel hatalar veya iç çekişmeler/çatışmalar nedeniyle, çözülmesi güç problemler yaşadığını da görmekteyiz.

Hile yapmak veya yalan söylemek gibi yollara başvurmasalar da, insanlar; istemeyerek de olsa, bazı hatalar yapabilirler. Hata mutlaka olur. Olmazsa - zaten problem orada demektir!..

Ama siz yine de bir İK uzmanı olarak, işe alımlarda veya kadro oluşumlarında...

Adayların riskli davranış biçimlerini en aza indirgemek için; doğru insanları işe almaya veya göreve davet etmeye çalışın. Özgeçmişlere ve referanslara çok fazla güvenmeyin. Hatta daha ileri giderek, çalışma ve altyapı araştırmaları yapın. Davranış veya dürüstlük testi uygulayın. Performans değerlendirme ve teşvik sisteminizin, yanlış davranışları desteklemediğinden de emin olun. Ve de mutlaka, açık bir kurum kültürü oluşturmaya çalışın. Risk değerlendirme ve öneri sunma, süreçleriniz bulunduğundan emin olun ve gerektiği zaman bunları kullanmaları için çalışanları cesaretlendirin.

Mr. James Lam’in “Five House Rules for Managing Risky Behaviour”adlı yazısında da açıkça belirttiği gibi, bir iş sahibi veya üst düzey yönetici, yani iyi bir İK uzmanı olma yolunda...

Çalışanlarınız için; İSG Kanun ve Yönetmeliklerine de, ciddi anlamda önem vererek... Onların;

 • Organizasyon şemasını ve görev tanımlarını netleştirin...
 • Fikirlerine değer verin ve onları dinleyin...
 • Yaşamlarına ve kararlarına saygı duyun...
 • Katılımcı olmaları için güvenlerini sağlayın...
 • Sorumluluk vererek kararlara dahil olmalarına izin verin...
 • İnisiyatif kullanmalarını ve başarılarını takdir edin...
 • Durumsal yetkiler vererek özerklik imkânlarını tanıyın...
 • Mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunun...
 • Başarılarını adil bir şekilde ve orantılı olarak ödüllendirin...
 • Belirli kurallar çerçevesinde sosyal faaliyetlerine destek olun...
 • Kişisel ve grupsal motivasyonlarına özen gösterin...
 • Mobbing ve tacize asla ama asla müsaade etmeyin...
 • Kariyer fırsatlarına ve yeni statü kazanmalarına imkân tanıyın...
 • Adalet duygularını ve sisteme olan güvenlerini asla sarsmayın...
 • Çalışma arkadaşları arasında gelişen sosyal ve sportif dayanışmayı destekleyin!..

Tabi ki bu arada, çalışanlarınızdan; yasalara uymalarını + ahlaki/insani değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmelerini + hiçbir şekilde haksız çıkar sağlamamalarını + açıkça yetkileri olmadığı sürece şirketi taahhüt altına sokacak tutumlardan kaçınmalarını + Kurum Kültürü’ne sahip çıkmalarını + iş ahengine önem vermelerini + bilgi ve bilgi sistemleri de dâhil tüm şirket varlıklarına kendilerininmiş gibi özen göstermelerini + çıkar çatışmalarından kaçınmalarını + kendi özel çıkarları için, mesai zamanlarını ve şirket kaynaklarını doğrudan veya dolaylı olarak harcamamalarını + dedikodu yapmamalarını + dürüst, iyi niyetli ve anlayışlı olmalarını... Beklemek de, Sizin en doğal hakkınız!..

Her şey bir yana, neticede; ticarette sürdürülebilirlik, satışla ve kârla doğru orantılıdır.
Mutlaka, çalışanlarınıza ve tedarikçilerinize adil bir şekilde davranıp + etik çalışma ilkeleri çerçevesinde yaklaşmalısınız. Bu da, ancak; dürüst bir rekabet + satış + kâr artışıyla, söz konusu olur. (Sevgili Yüksel ve İlkin Üstün ile Ali ve Ertuğrul Tuzla’ya da, çok teşekkürler!)

Sonuçta, şirketleri sürdürülebilir hedeflerine ulaştıracak olan; o markadan, o üründen veya o hizmetten memnun olan mutlu müşterileridir. Ancak unutulmamalıdır ki, mutlu müşterilerin en önemli dayanağı da; ister kendi bünyenizden olsun - isterse outsource olsun, daima mutlu çalışanlarınızdır. Tabii, sizin ve üst yönetimlerinizin yıllarını vererek geldiğiniz noktadan daha da ileri gidebilmek ve şirketinizi gelecek kuşaklara aktarabilmek için, bu bir - CRM bakış açısı!

Çok sevgili dostum “Arçelik - Stratejik Planlama Uzmanı” Merhum Cenan Torunoğlu’nun da her zaman belirttiği gibi; kısaca, bir “İnsan Kaynakları Uzmanı” olarak; etik kurallar ve çalışma ilkelerine, değişik açılardan bakabilmeli ve ona göre de - yaklaşım tarzı göstermeliyiz!..

İş dünyasında, her zaman - daha mutlu bir gelecek için, sevgi ve saygılarımla...

ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
1674 kere okundu

Ali Rıza Değer

1955 İstanbul doğumlu, evli ve 1 çocuk babasıdır. Öğrenimini Kabataş Lisesi'nden sonra İ.T.İ.A. Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Marmara Üniversitesi - Maliye Bölümleri’nde sürdürdü. 

Çalışma hayatına 1973 yılında pazarlama ve halkla İlişkiler sektörlerinden başlayıp, 1977 den 2003 yılına kadar, kendi şirketlerinde devam etti. (Ajans Ardaş Reklamcılık Limited.) 

Bu alanlarda yaklaşık 30 yıl; T.İş Bankası, Paşabahçe, Aygaz, İzocam, Lombardini, Honda, Rowenta, JVC, KİP, IBM, Pimaş, Sandoz, Kaleterasit, Kalebodur, Kalekim, Kaledekor, Kalevit, Çanakkale Seramik v.s. gibi birçok şirkete, özellikle Türkiye'nin her yerinde, KKTC de ve Almanya'da, reklamcılık ve halkla ilişkiler başta olmak üzere, çeşitli hizmetler verdikten sonra, kendi isteği ile emekli oldu. 

Yurtiçinde ve yurtdışında katıldığı eğitim çalışmaları...

ISO 9001 14001 Toplam Kalite Yönetimi, Permission Marketing, Inovasyon, Motivasyon, Performans, Network Marketing, Satış ve Pazarlama Eğitimleri ile birlikte...  KKTC Girne Amerikan Üniversitesi / 118 - Y Lions Akademisi Başkanlığı ve Chicago, Indianapolis, Newyork / Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Genel Yönetmenlik ve "Stratejik Liderlik Eğitimi" sonrasında ilaç, otomotiv ve kozmetik gibi sektörlerde Koordinatörlükler yaparak, Sivil Toplum Kuruluşlarında görevler aldı.

1980 den itibaren üyesi olduğu STK'lar ve aldığı görevler…

 • Marmara Yelken Kulübü. Yönetim Kurulu Üyeliği (2011)
 • Sporturist Su Sporları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği (2009)
 • Caddebostan Balıkadamlar Kulübü. Üyeliği (2004)
 • Feneryolu Tenis Kulübü. As Başkanlığı ve Baş Hakemliği (1999)
 • Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü. Üyeliği (2005)
 • Veteran Tenisciler Birliği. Üyeliği (2006)
 • Beşiktaş JK Genel Kurul Üyeliği (1986)
 • Trafik Mağdurları Dayanışma Derneği. Onursal Üyeliği
 • Türk Lions Beceri Kazandırma Vakfı. Başkan Yardımcılığı (1992) *Ethemefendi Lions Kulübü. Onursal Üyeliği
 • Sahrayıcedit Lions Kulübü. Onursal Üyeliği
 • Erenkoy Lions Kulübü. Başkanlığı (1992 - 1993)
 • Lions Akademisi. Başkanlığı (1994 - 1995)
 • Uluslararası Lions 118.Y Yönetim Çevresi. Genel Yönetmenliği *Liay.Lions İstanbul Anadolu Yakası Sosyal Hizmet Vakfı. Başk.
 • Uluslararası Lions 118.Y Federasyonu. Onur Kurulu Başkanlığı
 • Uluslararası Lions Türkiye Konfederasyonu. Konsey Üyeliği
 • Yılbak + Sporturist + Day Grup - ArGe & ArdAkademi Başkanlığı

Halen; ilaç, aşı, kozmetik, gıda, temizlik ve tanıtım sektörlerinde ki 3 şirketler grubunda; danışmanlık, eğitmenlik, koordinatörlük ve yönetim kurulu üyelikleri görevleriyle birlikte... 
Sosyal Sorumluluk Projeleri, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi & Kurumsal Sosyal Sorumluluk & Sürdürülebilirlik gibi konularda “Proje Başkanı” olarak çalışmalarına devam etmektedir.  

ar.deger@yilbak.com
www.yilbak.com

yazarın diğer yazıları için tıklayın

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Dünya İnsan Çağı’na giriyor
Yatırım Teşvik Belgesi kapatma işlemleri için istenen belgeler
İş Fikri Nasıl Bulunur? -1
Yeni Mezunlar İş Ararken Nelere Dikkat Etmeli?
Patent Kavramının Önemi
Factoring
Kurumsal Gelişimde Arama Konferansları ve Stratejik Planlama Çalıştayları
Algı Yönetimi (Algıda Seçicilik & Algıda Iskalama)
Riskler ve Fırsatların Işığında Verginin Püf Noktaları
Strateji ve Belirsizlik
Etkili İletişim Teknikleri: İletişim Becerileri ve Yapılan Hatalar
İş Kazalarında İşverenin Sorumluluğu Açısından Mücbir Sebep
Stratejik Ortaklık Nedir?
Sizden sonra geminin kaptanı kim olacak?
KOBI'ler için Etkili Reklamın A'sı Z'si

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ

DIŞ TİCARET

Türkiye'de uygulanmakta olan ihracata yönelik Vergi Teşvikleri

Türkiye'de uygulanmakta olan ihracata yönelik Vergi Teşvikleri

İhracatta devlet teşvikleri çok detaylı bilinmeyen bir konu. Bu konunun ilk makalesi Türkiye’de güncel olarak uygulanmakta olan ihracata yönelik vergi teşvikleri

OFİS VE İNSAN

Etkili İletişim Teknikleri: İletişim Becerileri ve Yapılan Hatalar_2

Etkili İletişim Teknikleri: İletişim Becerileri ve Yapılan Hatalar_2

İletişimin amacı, kısaca sorunlarımızı çözmek, gereksinimlerimizi karşılamaktır. Etkili iletişim nasıl kurulur ve hangi davranışlarımız etkili iletişim olarak tanımlanabilir?

Beden Dilinin Etkin Kullanımı

Beden Dilinin Etkin Kullanımı

Beden dili, sözlü iletişimi daha etkili hale getirmek amacıyla iletişime bedenimizi de katarak kullandığımız sözsüz iletişim biçimine verilen isimdir.

İŞ DÜNYASI

İş Hayatındaki Başarının Formülü Bulundu “İşine Tutkuyla Bağlanmak”

İş Hayatındaki Başarının Formülü Bulundu “İşine Tutkuyla Bağlanmak”

PERYÖN İç Anadolu Şubesi’nin düzenlediği İnsan Yönetimi Kongresi, 17 Şubat 2009 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre

HUKUK / MUHASEBE

Şirketlerin Devlete Olan Borçları ve Ortakların Sorumlulukları

Şirketlerin Devlete Olan Borçları ve Ortakların Sorumlulukları

Devlete Olan Borçlarda Şirket Ortaklarının Sorumluluğunu Biliyor Musunuz?

KOBİMOBİL

Krizde Satış Geliştirme

Faruk Şener ile Ekonomik Kriz Yönetimi

Tufan KARACA ile YÖNETİM VİZYONU

Tufan Karaca

ARKAM YOK MARKAM VAR

 • Markalaşma kültürü

  Markalaşma bir kültürdür. Evet bu lafı son yıllarda bu ve benzeri şekillerde birçok yerde duyduk. Marka dediğimiz kavramın sadece bir ürün logosu ya da bir kutunun üzerindeki amblemden ibaret olmadığını artık çoğu insan biliyor.

tümü

PATRONA TAVSİYELER

İşte O, Olmazsa Olmaz ve Çok Önemli 13 Şart!

İşte O, Olmazsa Olmaz ve Çok Önemli 13 Şart!

Hem iş hayatınızda, hem de sosyal yaşantınızda; size göre ne için? 13 çok önemli şart!.. Neyse; ne için, olduğunu sormayacağım. Ama durun tahmin edeyim.