Aile Şirketlerinde Yönetim Danışmanlığı

Bu yazıyı paylaş
X It! LinkedIn Facebook
Aile Şirketlerinde Yönetim Danışmanlığı

Bu yazımda, ekonomik açıdan ülkemizde ve tüm dünyada çok önemli bir yere sahip olan aile şirketlerinin gelişmeleriyle ilgili bir konuya, değişik bir açıdan bakmak ve de bazı noktalara (!) dikkatinizi çekmek istiyorum.

Geçtiğimiz günlerde ekonomik medya haberleri arasında “365 Oda ve Borsa Yeni Başkanlarını Belirleyecek!.. Bu yıl Nisan ayında 4 yılda bir Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsalarında yapılan seçimlerin, yenisine yönelik ‘Yönetim ve Meslek Komiteleri Seçimleri’ için, ‘Başkan ve de Yönetim Kurulları Adayları’ belli olmaya başladı...” şeklindeki haber, mutlaka dikkatinizden kaçmamıştır, diye düşünüyorum.

Eğer kaçtıysa? Konumunuza + durumunuza + pozisyonunuza göre... Biraz daha üst düzey ilgi, hiç fena olmaz hani!..:-)

Neden derseniz? Eğer, siz de bir aile şirketinin; kurucusu veya tek çocuk olarak sahibi... Ya da 2. veya 3. kuşaktan ortağı... Veyahut Genel Müdür/CEO gibi üst düzey yöneticisiyseniz -ki bu yazı dikkatinizi çektiğine göre, öyle olduğunuzu zannediyorum-, normal işlerinizle birlikte; salt ulusal ve uluslararası ekonomimize yön veren bu “odaların, borsaların, ihracatçı birliklerinin” önemini, benden daha iyi bildiğinize eminim.

Evet. Bu seçimler önemli. Özellikle de “Aile Şirketleri” için!.. Çünkü tüm; oda, borsa ve birlik seçimlerine katılacak başkan adaylarının gündeminde, ticaret ve sanayi ağırlıklı iş dünyamızın işlevsel unsurları olan “Aile Şirketleri”ne, daha öncekilere benzer (Turquality + Kosgeb + Kobi Destek + Ur-Ge + Vs.) veya değişik, özel proje destek organizasyonlarıyla... “Aile Şirketlerinin Kurumsallaşmasına” destekler yer alıyor.

Tabii, bu noktada; kendilerine ve kuruluş tarihlerine göre iyi bir geçmişe sahip, halinden ve geldikleri noktadan memnun, teknolojik gelişmeleri + rekabeti ve pazarı pek önemsemeyen şirketleri, yazımızın dışında tutmak gerekiyor. Onlar; mutlaka, en iyisini kendileri bilirler!.. :-)

Günden güne gelişen ulusal ve uluslararası iş dünyasında, acımasız bir marka rekabeti içinde olan; oda + borsa ve birliklerimize üye, aile şirketlerimiz konusuna tekrar dönecek olursak!

Eğer amacınız; ister şirketinizi büyütmek, ister kapsamlı bir proje desteği ile gelişmek, ister sürdürülebilir bir marka olmak, ister daha rekabetçi hale gelerek - sektörünüzde söz sahibi aktörlerden biri haline gelmek olsun, bunun “Kurumlaşma/Kurumsallaşma (Tüm çalışanlarla birlikte; kişilerden bağısız olarak üstlenilen misyon ile hedeflenen vizyon arasındaki uzun yol haritasını çıkartmak! Yolculuk sırasındaki ödünsüz ilkelerimizi ve değerlerimizi tespit etmek! Yol güzergahındaki molalar esnasında performans ölçümlerinin yapılabildiği stratejik planları ortaya koymak! Ve sürdürülebilir amaç ve hedeflerimize ulaşmak!) ile mümkün olacağı! Ve...

Büyük şirketlerden bazılarının yanında, Kobi kapsamındaki şirketlerin büyük bir çoğunluğunu teşkil eden Aile Şirketleri’nin, en önemli gündemlerini de; “Kurumsallaşma”nın ve zamanına göre “Yönetimin 2. veya 3. Kuşaklara Devri”nin, oluşturduğu - hepimizce malum!..

Sizlerin de çok iyi bildiği gibi, KOSGEB ve Kobi Desteklerinin çok önemli bir bölümü, ilk önce “Kurumsallaşma” ile başlıyor ve bu destekler kapsamında sektörel olarak geleceği planlamak adına, alınması gereken “Danışmanlık Hizmetleri ile Yönetim Danışmanlığı” bütçeleri, destek projesi içinde ciddi anlamda bir yer tutuyor.

Konuya başka bir açıdan bakacak olursak, sadece aile şirketlerinde değil, hemen hemen tüm dünyada yaşanan ekonomik ve teknolojik gelişmeler, bizleri; geleneksel iş yapma ve yönetim modelleri yerine “Yönetsel - Finansal - Hukuksal - Sosyoekonomik” alanlardaki dinamikleriyle, “Yenilikleri” devreye sokmak için zorluyor!

Bir aile şirketi sahibi veya yöneticisi olarak, üretim veya yönetim bantlarınızda bazı sıkıntılarla sık sık karşılaşmaya başladığınız noktada yönetim desteği için, şirket bünyenizde - bir dış ses / bir dış göz - olabilecek yetkinliğe sahip uzman bir çalışanınız yoksa; hem yukarıda bahsettiğim - özellikle ihracata dayalı - proje desteklerinden yararlanmak, hem kurumsal bir yapıya sahip olmak, hem de sizin adınıza bu yenilikleri takip etmek ve planlı bir şekilde devreye almak için, iyi bir Yönetim Danışmanından alacağınız desteğin yararları yadsınamaz.

Özellikle; teknolojik gelişmeler dışında, Yönetim Danışmanlığı işlevleri ilginizi çekerse...

Konunun uzmanları tarafından çok iyi bilinen “Kurumsal Yönetim Danışmanlığı”nın açılımı; şirketlerin kuruluş aşamasından başlayarak, yaşanan süreçte ve bugün itibarıyla ortaya çıkan “Mevcut Durum + İhtiyaç Analizi” ile başlar.

Bu noktada, Şirketin; Genel Merkezi ve varsa Şubeleri + Üretim Tesisleri + Depo Bilgileri... Sermaye ve Ortaklık Yapısı... Ürün Gamı ve Hizmet Yelpazesi... Duran ve Dönen Varlıkları... Mevcut Organizasyon Şeması... İş ve Nakit Akış Tablosu... Pazar Payı ve Mevcut Pazarlar... Hâlihazırdaki Rakipler ve Rekabet Kabiliyeti... Üretim Kapasiteleri ve varsa Mamul ve Yarı Mamul Stok Durumları... Tedarik Zinciri ve Lojistik Uygulamaları... Finansal/Mali Analizler + Bilanço ve Borç - Alacak - Kredi Optimizasyonu... Yönetim Kurulundan alınan diğer bilgiler çerçevesinde... Fotoğrafın tamamı, apaçık ve net bir şekilde ortaya konmalıdır.

Daha sonra ise; mevcut ISO kalite yönetim standartları ile pazarlama ve satış stratejilerinin incelenmesi, ilgili birimlerin ziyaretleri ve değerlendirme toplantıları yapılarak, eksik kalan konular en kısa zamanda tamamlanarak, varsa finansal ihtiyaçlar da dâhil - acil ve öncelikli gereksinimler belirlenerek, kurumsal yönetim danışmanlığı sürecinin "Aksiyon Planlaması"na ve diğer aşamalarına geçilir.

Aksiyon planının ilk bölümlerinde, mevcut durum için gereken iyileştirme ve atıl iş gücünden kurtulma çalışmaları yer alır.

İkinci ve diğer bölümlerinde ise şirketlerin gelişimi açısından “Kurumsallaşma İlkeleri” yani “Sürdürülebilirlik” çerçevesinde, standart “Kurumsal Kimlik” özelliklerine dikkat ederek; Swot + Tows + Pest Analizleri ile şirketin misyonunu ve vizyonunu belirleyerek “Kurum Kültürü” oluşturulması için, stratejik planlama yoluna gidilir.

Sürdürülebilirlik ilkelerini, tüm kurumlarda; kişilerden bağımsız olarak, organizasyonel bir yapı içerisinde, o şirketin veya kurumun hedeflerine ve vizyonuna ulaşması için... Gereken kuralları, standartları, yöntemleri belirledikten sonra... Bu özel kuralları, sektörün ve toplumun genel kuralları ile desteklemek... Ve de belirlenen tüm kurallara sadık kalarak, Pest Analizine göre harekete geçmek... şeklinde tarif edebiliriz!..

Daha sonra da, şirket içi ve şirket dışı kurumsal iletişim için gerekli organizasyonlar; “Marka ve İtibar Yönetimi” standartları çerçevesinde, “İç ve Dış Pazarlar” için devam eder.

Sürecin 3. Aşaması olan “Yol Haritası ve İş İşleyiş Planı”nın alt başlıklarında ise; “İşveren Markası Olmak - Çalışan Memnuniyeti” ile liyakate dayalı adil bir “İnsan Kaynakları Kariyer Planlaması ve Performans Yönetimi” yer alır.

Bu aşamanın en önemli konularından birisi de “Kurumsal Eğitimler”dir. Kurumsal eğitimlerde kişisel gelişime de imkân sağlanmalıdır. (Sn. Atakan Demirseren - Koç Üniversitesi)

Özellikle, şirket içi eğitim ihtiyaç analizleri'ne göre planlanması gereken kurumsal eğitimlerin organizasyonunda ise; TC Ekonomi Bakanlığının %70 e varan eğitim destekleri ve TC Kalkınma Bakanlığının hibe destekleri ile TC Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Kosgeb destekleri, kesinlikle göz ardı edilmemelidir. Bu noktalarda; Ticaret ve Sanayi Odaları + Borsalar ile İhracatçı Birlikleri ve Özel Bankaların - Kobi Destekleri de değerlendirile bilinir!..

Bu 3 aşama sonrasında eğer arzu ediliyorsa “Yeni Ürün ve Yeni Hizmetler” için yapılacak ar-ge çalışmaları ile genel anlamda tam katılımlı inovasyon (Ürün veya hizmetlerimizle ilgili... Farklı, değişik, yeni fikirler geliştirerek, bunları uygulamaya koymak ve ticari kazanca dönüştürmek.) çalışmaları, aidiyet duygusunu güçlendirerek - pozitif değerlerle motivasyonu destekler.

4. aşama, periyodik olarak iş planından sapmalara yönelik "Denetim ve Kontrol Süreci"dir.

Bu süreç; yönetim danışmanlığı bünyesinde, önceden belirlenen dönemlerde devam eder...

Son aşamada ise, eğer daha önce yapılmadıysa; şirketlerin aile soyağacına göre hazırlanacak özel bir “Aile Anayasası veya Ortaklık Anayasası” ile konuyu sürdürülebilir hale getirmek, son derece yararlı olur. (Sn. Gazi Balıkçıoğlu - Gerze / Sinop)

Tabii, bu noktada önemli olan; belirlenen ve ileride yeniden belirlenerek güncellenen, tüm kurallara saygı duymak, ilkelere ve değerlere sahip çıkmak ve de katma değer yaratmaktır!

Bu aşamalar muhakkak ki; sizin veya aile şirketinizin taleplerine göre, değişkenlik gösterebilir.

Konunun özeti; işinizle ilgili beklentilerinize kavuşmak ve istediğiniz gelişmeleri kaydetmektir!

Dileğim ise; bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yolunuzun açık olmasıdır!..

Daha mutlu bir gelecek için...

Sevgi ve saygılarımla

ücretsiz üye olun

5311 kere okundu

1955 İstanbul doğumlu, evli ve 1 çocuk babasıdır. Öğrenimini Kabataş Lisesi'nden sonra İ.T.İ.A. Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Marmara Üniversitesi - Maliye Bölümleri’nde sürdürdü. 

Çalışma hayatına 1973 yılında pazarlama ve halkla İlişkiler sektörlerinden başlayıp, 1977 den 2003 yılına kadar, kendi şirketlerinde devam etti. (Ajans Ardaş Reklamcılık Limited.) 

Bu alanlarda yaklaşık 30 yıl; T.İş Bankası, Paşabahçe, Aygaz, İzocam, Lombardini, Honda, Rowenta, JVC, KİP, IBM, Pimaş, Sandoz, Kaleterasit, Kalebodur, Kalekim, Kaledekor, Kalevit, Çanakkale Seramik v.s. gibi birçok şirkete, özellikle Türkiye'nin her yerinde, KKTC de ve Almanya'da, reklamcılık ve halkla ilişkiler başta olmak üzere, çeşitli hizmetler verdikten sonra, kendi isteği ile emekli oldu. 

Yurtiçinde ve yurtdışında katıldığı eğitim çalışmaları...

ISO 9001 14001 Toplam Kalite Yönetimi, Permission Marketing, Inovasyon, Motivasyon, Performans, Network Marketing, Satış ve Pazarlama Eğitimleri ile birlikte...  KKTC Girne Amerikan Üniversitesi / 118 - Y Lions Akademisi Başkanlığı ve Chicago, Indianapolis, Newyork / Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Genel Yönetmenlik ve "Stratejik Liderlik Eğitimi" sonrasında ilaç, otomotiv ve kozmetik gibi sektörlerde Koordinatörlükler yaparak, Sivil Toplum Kuruluşlarında görevler aldı.

1980 den itibaren üyesi olduğu STK'lar ve aldığı görevler…

 • Marmara Yelken Kulübü. Yönetim Kurulu Üyeliği (2011)
 • Sporturist Su Sporları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği (2009)
 • Caddebostan Balıkadamlar Kulübü. Üyeliği (2004)
 • Feneryolu Tenis Kulübü. As Başkanlığı ve Baş Hakemliği (1999)
 • Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü. Üyeliği (2005)
 • Veteran Tenisciler Birliği. Üyeliği (2006)
 • Beşiktaş JK Genel Kurul Üyeliği (1986)
 • Trafik Mağdurları Dayanışma Derneği. Onursal Üyeliği
 • Türk Lions Beceri Kazandırma Vakfı. Başkan Yardımcılığı (1992) *Ethemefendi Lions Kulübü. Onursal Üyeliği
 • Sahrayıcedit Lions Kulübü. Onursal Üyeliği
 • Erenkoy Lions Kulübü. Başkanlığı (1992 - 1993)
 • Lions Akademisi. Başkanlığı (1994 - 1995)
 • Uluslararası Lions 118.Y Yönetim Çevresi. Genel Yönetmenliği *Liay.Lions İstanbul Anadolu Yakası Sosyal Hizmet Vakfı. Başk.
 • Uluslararası Lions 118.Y Federasyonu. Onur Kurulu Başkanlığı
 • Uluslararası Lions Türkiye Konfederasyonu. Konsey Üyeliği
 • Yılbak + Sporturist + Day Grup - ArGe & ArdAkademi Başkanlığı

Halen; ilaç, aşı, kozmetik, gıda, temizlik ve tanıtım sektörlerinde ki 3 şirketler grubunda; danışmanlık, eğitmenlik, koordinatörlük ve yönetim kurulu üyelikleri görevleriyle birlikte... 
Sosyal Sorumluluk Projeleri, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi & Kurumsal Sosyal Sorumluluk & Sürdürülebilirlik gibi konularda “Proje Başkanı” olarak çalışmalarına devam etmektedir.  

Satış / Pazarlama
ROPÖRTAJ
FINANS
MUHASEBE / HUKUK
PATRONA TAVSİYELER
ÜRETİM, KALİTE, TEDARİK
DIŞ TİCARET
ÇALIŞMA HAYATI
PAZARLAMA
İNSAN KAYNAKLARI

KOBİTEK - KOBİLERİN İŞ PORTALI

© 2001-2024

KOBITEK.COM, bir TEKNOART Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi projesidir.

2001 yılından beri KOBİlere ücretsiz bilgi kaynağı olma hedefi ile, alanında uzman yazarlar tarafından sunulan özgün bir iceriğe sahiptir.

Tüm yazıların telif hakları KOBITEK.COM'a aittir. Alıntı yapılabilir, referans verilebilir, ancak yazarın kişisel bloğu dışında başka yerde yayınlanamaz