Lojistik Sanatı

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi
Lojistik Sanatı

2000'li yıllardan sonra, basit anlamda "Depolama ve Nakliyat"ın yerine girmeye başlayan "Lojistik"in önemini tartışıyoruz.

Merhaba, bildiğiniz gibi en basit tanımıyla, pazarlama; mevcut veya yeni "ürünler / hizmetler" ortaya koyarak, insanları, buna ihtiyaçları olduğuna ikna etmek ve çeşitli ikna teknikleriyle, onları marka elçileri haline getirip, bu ihtiyaca inanmalarının devamını sağlamaktır.

Dikkat ederseniz, ticaret ve sanayi dünyamıza esprili yaklaşımlarla en alt seviyeden 1970'li yıllarda giren ve bugün için en yüksek noktaya ulaşan "Pazarlama" kavramı'nın önemini, artık tartışmamaktayız.

Pazarlama fonksiyonları arasına da; üretim + reklam + halkla ilişkiler + satış + satış sonrası hizmetler + kurumsal iletişim + müşteri ilişkileri yönetimi ve sınırsız müşteri memnuniyeti kavramlarına ilaveten, kurumsal sosyal sorumluluk + sosyal medya kavramları ile birlikte... 2000'li yıllardan sonra, basit anlamda "Depolama ve Nakliyat"ın yerine girmeye başlayan "Lojistik"in önemini ise, artık tartışıyoruz.

İş hayatımızda daima karşı karşıya kaldığımız değişen ve gelişen müşteri isteklerinin, en doğru şekilde karşılanabilmesi için, maliyetleri azaltmak, verimliliği arttırmak, hızlı - etkin ve güvenli bir tedarik zinciri oluşturmak, "rekabet ilkeleri" çerçevesinde üretim - depolama ve dağıtım kanallarının gelişimini sağlamak, artık işletmelerimizin sürdürülebilir yaşamında bir işletme sanatı olarak "olmazsa olmaz" hale gelmekte... Hatta "geldi de geçiyor" bile!..

Tedarik zinciri, nakliye, depolama ve dağıtım organizasyonunun günümüzdeki orjinal adı olan Lojistik, 2. Dünya Savaşı süresince ön plana çıkan askeri ve stratejik bir terim olmakla birlikte, genellikle iş dünyasında, paydaşların ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, her türlü hammadde, ürün veya hizmetin, ortaya çıktığı başlangıç noktasından başlayarak, tüketilmek üzere bulunduğu son noktaya kadar olan, tedarik zinciri içindeki hareketinin, etkili ve verimli bir biçimde planlanması, üretim noktalarına nakliyesi, hassas bir şekilde stok/depolanması, üretim sonrası tekrar satış noktalarına transferi ve satış süresince kontrol altında tutulması hizmetleriyle, tüm bu hizmetlerin gerektirdiği şekilde "Hava, Deniz ve Karayolu Taşımacılığı" organizasyonudur. (Hatalı ürün değişimi, son kullanma tarihi sonrası iadeler ve imha dahil.)

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, "Lojistik" yukarıda açıklanan anlamıyla, artık ulusal ve uluslararası iş dünyamızın pazarlama fonksiyonları içinde çok özel ve önemli bir yer tutmakta.

Halen üniversitelerimizde 20 ye yakın lisans, 50 civarında da ön lisans olmak üzere yaklaşık 70 tane lojistik bölümü bulunmakla birlikte, genellikle yatırım başlangıcında çok detaylı düşünülmediği için, "Lojistik Yönetimi" her zaman kurumsal eğitimlerimiz içinde yer almakta.

Ben de bu konu ile ilgili hem konuya ilgi çekmek, hem de özellikle şirketlere özel "Lojistik" eğitimlerimizde tercih ettiğim "soru - cevap analizleri"ne altyapı oluşturmak için bir makale hazırlayıp, sosyal medya’da ve yazılarımı düzenli yayınlayan dijital dergilerde yayınlayarak, sizlerle paylaşmak istedim. (Ayrıca; vaktinizi ayırıp, okuyarak gösterdiğiniz sıcak ilgi için de, özellikle Siz'e, teşekkürlerimi sunmak istiyorum!..)
Aslında "Lojistik" çok detaylı ve çok geniş içeriklere sahip bir konu olduğundan, her iş kolu için belirli standart çerçevelerle olaya bakış açısı, her zaman istenen neticeleri vermeyebilir.
Bu nedenle işe başlamadan önce yapılacak iş planında, lojistiğe özel olarak yer ayırmakta çok
büyük yarar var, diye düşünüyorum.

Bir bütün olarak ele aldığımızda, Lojistik ve Lojistik Yönetimi'nin;

 • Yerel ve Bölgesel Konum...
 • Hizmet veya Ürün Akış Tablosu...
 • Mevcut Durum Fizibilite Çalışmaları...
 • Varsa - İthalat ve İhracat Yol Haritaları...
 • Satınalma Stratejileri ve Alternatif Planlar...
 • Hedeflerle İlgili Kapasite ve Yatırım Analizleri...
 • ERP Kurumsal Kaynak Planlaması ve 5 S Uygulama...
 • Malzeme İhtiyaçları ve Tedariği Zamanlama Planları...
 • Organizasyon Şeması + Görev Tanımları + Swot Analizi...
 • Tedarik Zinciri ve Depo Yönetimi (Hammadde ve Üretim)...
 • Dağıtım Kanalları + Satış Noktaları ve Satış Sonrası Stok Yönetimi...
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi + Süreç İyileştirme ve Yeniden Yapılandırma...
 • Satış Sonrası Hizmetler - Servis ve Bakım Uygulamaları - Müşteri Memnuniyeti...
 • Lojistik ve Tedarik Zinciri Entegrasyonunda Yazılım ve Sürdürülebilir Bilişim Sistemleri...
 • ISO Toplam Kalite ve Risk Yönetimi Standartları ile Kurumsal Sosyal Sorumluluk Prensipleri...
 • Lojistik Bütçesi - Stok ve Ulaşım Maliyetleri - Satış Fiyatı ve Maliyet Analizleri - Etik Rekabet...

gibi fonksiyonları... içerdiğini görmekteyiz!..

Ama daha önce de belirttiğim gibi, konuyu; işinize özel olarak, çok iyi düşünmek ve de planlamak gerekiyor.

Burada önemli olan yapılan her türlü yatırım + üretim ve tanıtım çalışmaları sonrasında, ürün veya hizmeti, satış noktalarında müşteriyle buluşturmak ve bu buluşma neticesinde satışınızı gerçekleştirmektir.

Sizlerinde çok iyi bildiği gibi, artık günümüzde sadece satışı gerçekleştirip parayı almakla da iş bitmiyor. Pazarlama.01 + Pazarlama.02 + Pazarlama.03 evrelerinden sonra, "Tüketici"nin kral olduğu Pazarlama.04 çağını yaşamaktayız ve bu çağ'lar tarihteki çağ'lar gibi uzun süreli değil. Bu nedenle; doğru yerde, doğru ürünle, doğru zamanda, doğru miktarda ve doğru yaklaşımla bulunmak... adına, enteresan bir sanat dalı olarak lojistiğin önemi bir kez daha öne çıkıyor.

Ayrıca, bir çok iş alanında olduğu gibi; kargo hizmetleri, personel servisleri, filo kiralama, yurtiçi ve yurtdışı iş seyahatleri de lojistik yönetimine dahil edildiğinde "Dış kaynak kullanımı" da dahil, lojistiğin çok ciddi bir organizasyon olduğunu görmekteyiz.

Bir de buna; hammadde, yarı mamul ve mamul ürünler için ithalat ve ihracat hizmetleri dahil, serbest bölge ve gümrükleme antrepolarını da içine alabilen, bizde de yeni yeni kurulmaya başlayan "Lojistik Köyleri", konu'nun kurumsal iletişim ve vizyon açısından önemini, bir kez daha tüm detaylarıyla ortaya koymakta...

100 Milyar $ lık "Lojistik Pazarı"mız ile Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan; 2013 yılı ihracatımızın 150 Milyar $, ithalatımızın da 250 Milyar $ olduğu gerçeğinden hareketle, 2023 yılında 500 Milyar $ ihracat hedefimiz için de çok önemli bir şekilde yer alacak olan, Lojistik Köyleri, 1990'lı yıllarda Amerika ve Avrupa'dan dünyaya yayılmıştır. Lojistik köy, hem ulusal hem de uluslararası geçişlerde; taşımacılık, dağıtım, depolama, gümrükleme, ihracat, ithalat ve transit işlemler, alt yapı hizmetleri, sigorta ve bankacılık, danışmanlık ve üretim gibi birçok lojistik faaliyetin bir arada gerçekleştirildiği, "Hava - Deniz - Demiryolu" taşımacılığı'nı da içinde barındırabilen veya ulaşım ihtiyaçlarına göre havaalanı, liman ve sanayi bölgelerine yakın ve de metropol'lere çok uzak olmayan noktalarda kurulan, özel merkezlerdir.

İş dünyamızda konuya bir bütün olarak bakabileceğimiz gibi, bazı sektörlere yönelik çok özel lojistik uygulamaları da görmekteyiz. Buna son bir örnek olarak; özellikle ilaç sektörümüz için, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Mart 2013 de Avrupa Birliği ve ISO Kalite Standartlarına göre yeniden hazırlanan "EU GDP İyi Dağıtım Uygulamaları ve İlaç'ta Soğuk Zincir" yönetmeliğini gösterebiliriz. Bilindiği üzere ilaç ürünlerinin, üretilmeden önceki Ar-Ge aşamasından, son kullanıcıya ulaşıncaya kadar, hangi aşamalardan geçeceği çok dikkatli planlanmak zorundadır. Tedarik zinciri, gümrükleme, üreticiler, dağıtım kanalları, eczaneler, hastaneler, ilacın hastaya ulaşmadan önce uğradığı adreslerdir. Sıcaklık ve zaman'a duyarlı ürünlerin eczanelerde yerini alması ile birlikte; özel depolama, dağıtım, saklama ve taşıma gibi kavramlar, insan sağlığı açısından çok daha fazla önem kazanmaya başladı. Bu nedenle'de AB ülkelerince uygulamaya alınan, ilaç sektörü ile ilgili özel uluslararası lojistik kuralları, bizde de uygulanmaya başladı.

Son olarak da; lojistik'le ilgili kavramlar içerisinde, atık yönetimi ve geri dönüşüm noktaları'na yönelik "Ters Lojistik" ile, karbon ayak izleri ve ekolojik etkileri düzenli olarak ölçümlenebilen sürdürülebilir bir yaşam adına "Yeşil Lojistik" de, hiç bir zaman unutulmamalı diyor ve sizlere en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Tüm makale ve e-kitaplar için...https://tr.scribd.com/alirizadeger

ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
4035 kere okundu

Etiketler: taşıma nakliye kurye

Ali Rıza Değer

1955 İstanbul doğumlu, evli ve 1 çocuk babasıdır. Öğrenimini Kabataş Lisesi'nden sonra İ.T.İ.A. Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Marmara Üniversitesi - Maliye Bölümleri’nde sürdürdü. 

Çalışma hayatına 1973 yılında pazarlama ve halkla İlişkiler sektörlerinden başlayıp, 1977 den 2003 yılına kadar, kendi şirketlerinde devam etti. (Ajans Ardaş Reklamcılık Limited.) 

Bu alanlarda yaklaşık 30 yıl; T.İş Bankası, Paşabahçe, Aygaz, İzocam, Lombardini, Honda, Rowenta, JVC, KİP, IBM, Pimaş, Sandoz, Kaleterasit, Kalebodur, Kalekim, Kaledekor, Kalevit, Çanakkale Seramik v.s. gibi birçok şirkete, özellikle Türkiye'nin her yerinde, KKTC de ve Almanya'da, reklamcılık ve halkla ilişkiler başta olmak üzere, çeşitli hizmetler verdikten sonra, kendi isteği ile emekli oldu. 

Yurtiçinde ve yurtdışında katıldığı eğitim çalışmaları...

ISO 9001 14001 Toplam Kalite Yönetimi, Permission Marketing, Inovasyon, Motivasyon, Performans, Network Marketing, Satış ve Pazarlama Eğitimleri ile birlikte...  KKTC Girne Amerikan Üniversitesi / 118 - Y Lions Akademisi Başkanlığı ve Chicago, Indianapolis, Newyork / Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Genel Yönetmenlik ve "Stratejik Liderlik Eğitimi" sonrasında ilaç, otomotiv ve kozmetik gibi sektörlerde Koordinatörlükler yaparak, Sivil Toplum Kuruluşlarında görevler aldı.

1980 den itibaren üyesi olduğu STK'lar ve aldığı görevler…

 • Marmara Yelken Kulübü. Yönetim Kurulu Üyeliği (2011)
 • Sporturist Su Sporları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği (2009)
 • Caddebostan Balıkadamlar Kulübü. Üyeliği (2004)
 • Feneryolu Tenis Kulübü. As Başkanlığı ve Baş Hakemliği (1999)
 • Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü. Üyeliği (2005)
 • Veteran Tenisciler Birliği. Üyeliği (2006)
 • Beşiktaş JK Genel Kurul Üyeliği (1986)
 • Trafik Mağdurları Dayanışma Derneği. Onursal Üyeliği
 • Türk Lions Beceri Kazandırma Vakfı. Başkan Yardımcılığı (1992) *Ethemefendi Lions Kulübü. Onursal Üyeliği
 • Sahrayıcedit Lions Kulübü. Onursal Üyeliği
 • Erenkoy Lions Kulübü. Başkanlığı (1992 - 1993)
 • Lions Akademisi. Başkanlığı (1994 - 1995)
 • Uluslararası Lions 118.Y Yönetim Çevresi. Genel Yönetmenliği *Liay.Lions İstanbul Anadolu Yakası Sosyal Hizmet Vakfı. Başk.
 • Uluslararası Lions 118.Y Federasyonu. Onur Kurulu Başkanlığı
 • Uluslararası Lions Türkiye Konfederasyonu. Konsey Üyeliği
 • Yılbak + Sporturist + Day Grup - ArGe & ArdAkademi Başkanlığı

Halen; ilaç, aşı, kozmetik, gıda, temizlik ve tanıtım sektörlerinde ki 3 şirketler grubunda; danışmanlık, eğitmenlik, koordinatörlük ve yönetim kurulu üyelikleri görevleriyle birlikte... 
Sosyal Sorumluluk Projeleri, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi & Kurumsal Sosyal Sorumluluk & Sürdürülebilirlik gibi konularda “Proje Başkanı” olarak çalışmalarına devam etmektedir.  

ar.deger@yilbak.com
www.yilbak.com

yazarın diğer yazıları için tıklayın

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Mavi Okyanus: Stratejiyi Uygulamaya Dönüştürün
Drop Shipping'de Paramı Nasıl Çekerim?
Google Laplace’ın Şeytanı olabilecek mi?
Neden lisanslı yazılım kullanmalıyız ?
Mavi Okyanus: Stratejik Sırayı Doğru Anla
Mavi Okyanus Stratejisi Sürdürülebilirliği ve Yenilenmesi
Türkiye’ den Avrupa’ ya ya da Avrupa’ dan Türkiye’ ye DropShipping ve Online Satışta Gümrük Mevzuatları
Mavi Okyanus: Pazar Sınırlarını Yeniden Yapılandır
Mavi Okyanus Stratejisi Nedir?
Lojistik Nasıl Değişti?
Mavi Okyanus için Sayılara Değil Büyük Resme Odaklan
Mavi Okyanus: Önemli Organizasyon Engellerini Aş
Mevcut Talebin Ötesine Ulaş
E-Lojistik Sistem Yazılımları ve Uygulama Alanları
Bakıp Geçen Müşteriyi Yakalamak; Hedefli Pazarlama, Yani Retargeting

DIŞ TİCARET

Nazi Almanya'sından Bugüne

Nazi Almanya'sından Bugüne

Savaş kaybetmiş Almanya'nın başarı hikayesinin altında yatan ticaret anlayışını ve Almanya pazarına giriş için gerekenleri Dış Ticaret uzmanı Didem Aydoğan yazdı.

OFİS VE İNSAN

Ergonomi nedir?

Ergonomi nedir?

Ergonomiye kısaca fiziksel çevrenin insana uyumlaştırılması süreci diyebiliriz. Günümüz endüstri çağında makine-insan arasındaki artan ilişkiler, insana uyumlu çevre, eşya, makine, ofis vs. gibi fiziksel çevre birimlerinin yaratılması çabalarını zorunlu kılıyor.

Ergonomik Kullanım: Klavye ve Mouse

Ergonomik Kullanım: Klavye ve Mouse

Bilgisayar başında geçirdiğimiz zamanlar gün geçtikçe artıyor. Evde ya da ofiste çalışma sürelerimizin büyük bir kısmını (Bazı işlerde neredeyse tamamını) bilgisayar karşısında ve masa başında geçiriyoruz.

İŞ DÜNYASI

KOBİ'ler Eğitim Alırken Nelere Dikkat Etmeliler?

KOBİ'ler Eğitim Alırken Nelere Dikkat Etmeliler?

KOBİ kaynakları her zaman sınırlı ve kıymetlidir. KOBİ harcadığı her kuruşu “ masraf “ değil, mümkünse “ YATIRIM “ olarak görmeli ve bu yatırımın geri dönüşünü garanti altına almalıdır. Eğitime vereceğiniz parayı, bir makine alır gibi değerlendirin.

HUKUK / MUHASEBE

Şirketlerin Devlete Olan Borçları ve Ortakların Sorumlulukları

Şirketlerin Devlete Olan Borçları ve Ortakların Sorumlulukları

Devlete Olan Borçlarda Şirket Ortaklarının Sorumluluğunu Biliyor Musunuz?