Yönetim Danışmanları ve Şirketlerde Değişimi Yönetmek

Bu yazıyı paylaş
X It! LinkedIn Facebook
Yönetim Danışmanları ve Şirketlerde Değişimi Yönetmek

Sizlerinde çok iyi bildiği gibi; özellikle 2000'li yılların hemen öncesinde ve sonrasında yaşanan global ekonomik sıkıntılar şirketlerimizin artık ürün, servis ve hizmetlerini satabilmeleri için, daha çok mücadele etmek zorunda olduklarını gösteriyor.

Bu engebeli ve çok zorlu koşullarda geri kalmamak için de, daha kısa sürede ve daha düşük fiyatlarla farklılıklar yaratarak, mevcut müşterilere daha iyi ürün ve hizmetler sunmak, ve de yeni müşteriler elde etmek için etik rekabet kuralları çerçevesinde gereken her şeyi yapmak, özellikle gelişmekte olan şirketlerimizin - Olmazsa olmazı!..

Bu nokta da, özellikle kurumsallaşma yolunda katma değerli stratejilerle, yani harcadıklarından daha fazlasını kazanarak, yollarına devam etmek isteyen ve bu tür değişime yönelmek ihtiyacı hisseden şirketlerin ilk akıllarına gelen çözümlerden birisinin bir çözüm ortağı olarak ciddi anlamda "Yönetim Danışmanlığı Şirketleri"nden veya çeşitli vasıflara haiz "Danışman"lardan destek aramaları şeklinde olması da son derece doğal.

1970'li yıllardan bu yana, reklamcılık ve halkla ilişkiler sektörleri başta olmak üzere, çok çeşitli statülerle ve üst düzeylerde, iş dünyasının hep içinde olan emekli bir danışman olarak, işlerini çok doğru olarak yapanlarını tenzih ederek belirtmek gerekirse, emekli dostlarım bana kızmasınlar ama, ülkemizde son yıllarda yaşanan "Danışman" sayısındaki patlama da, bundan olsa gerek diye düşünüyorum.
Latifeyi bir kenara bırakıp, tekrar konumuza dönecek olursak...

Kurumsal Yönetim Danışmanlığını, bu hizmeti alan "Şirketler" için, şu sıralar televizyonlarda izlediğimiz sigorta reklamlarından hatırlayacağınız şekilde uzman bir "Dış Ses" ve "Dış Göz" olarak nitelemek çok doğru bir yaklaşım olacaktır. (Ki, doğrudur!..)

Ülke olarak "Turquality Projesi" yani; Türkiye'nin uluslararası pazarlarda, kendi markalarıyla ayakta durabilen global bir oyuncu olması amacıyla ve '10 Yılda 10 Dünya Markası' yaratmak vizyonuyla oluşturulan destek platformu projesi başta olmak üzere, 2020'li yıllarda minimum 500 Milyon $ ihracat hedefinin aktörleri arasında yer almayı düşünen tüm 'Şirketlerimiz' için, "Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Desteği" bizlere göre, hiç bir zaman boşa giden reklam bütçelerinin yarısını ifade etmemektedir.

Konunun uzmanları tarafından çok iyi bilinen "Kurumsal Yönetim Danışmanlığı"nın açılımı, şirketlerin kuruluş aşamasından başlayarak, yaşanan süreçte ve bugün itibarıyla ortaya çıkan "Mevcut Durum Analizi" ile başlar.

Bu noktada, şirketin genel merkezi ve varsa şubeleri, üretim tesisleri, depo bilgileri, sermaye ve ortaklık yapısı, ürün gamı ve hizmet yelpazesi, duran ve dönen varlıkları, mevcut organizasyon şeması, iş ve nakit akış tablosu, pazar payı ve mevcut pazarlar, halihazırdaki rakipler ve rekabet kabiliyeti, üretim kapasiteleri ve varsa mamul ve yarı mamul stok durumları, tedarik zinciri ve lojistik uygulamaları, finansal analizler ile bilanço ve borç - alacak - kredi optimizasyonu ile yönetim kurulundan alınan diğer bilgiler çerçevesinde fotoğrafın tamamı, apaçık ve net olarak ortaya konmalıdır. Daha sonra ise, mevcut ISO kalite yönetim standartları ile pazarlama ve satış stratejilerinin incelenmesi, ilgili birimlerin ziyaretleri ve değerlendirme toplantıları yapılarak, eksik kalan konular en kısa zamanda tamamlanarak, varsa finansal ihtiyaçlar da dahil, acil ve öncelikli gereksinimler belirlenerek, kurumsal yönetim danışmanlığı sürecinin "Aksiyon Planlaması"na ve diğer aşamalarına geçilir.

Aksiyon planının ilk bölümlerinde, mevcut durum için gereken iyileştirme ve atıl iş gücünden kurtulma çalışmaları yer alır.

İkinci ve diğer bölümlerinde ise şirketlerin gelişimi açısından "Kurumsallaşma İlkeleri" yani "Sürdürülebilirlik" çerçevesinde, standart "Kurumsal Kimlik" özelliklerine dikkat ederek SWOT Analizi ile Şirketin Misyonu ve Vizyonu belirlenerek "Kurum Kültürü" oluşturulması için, stratejik planlama yoluna gidilir.

Sürdürülebilirlik ilkelerini, kısaca; özellikle "Aile Şirketleri"nde, kişilerden bağımsız olarak, organizasyonel bir yapı içerisinde, o şirketin vizyon ve hedeflerine ulaşması için, gereken kuralları, standartları, yöntemleri belirledikten sonra, bu özel kuralları (Özel Aile Anayasası) sektörün ve toplumun genel kuralları ile desteklemek, ve de belirlenen tüm kurallara sadık kalarak, harekete geçmek şeklinde tarif edebiliriz.
Daha sonra da, şirket içi ve şirket dışı kurumsal iletişim için gerekli organizasyonlar, “Marka ve İtibar Yönetimi" standartları çerçevesinde, "İç ve Dış Pazarlar" için devam eder.

Sürecin 3. Aşaması olan "Yol Haritası ve İş İşleyiş Planı"nın alt başlıklarında ise; "İşveren Markası & Çalışan Memnuniyeti" ile "İK ve Performans Yönetimi" yer alır. Bu aşamanın en önemli konularından birisi de "Kurumsal Eğitimler"dir.

Özellikle, şirket içi eğitim ihtiyaç analizlerine göre planlanması gereken kurumsal eğitimlerin organizasyonunda ise, Ekonomi Bakanlığı'nın %70 eğitim desteği ve Kalkınma Bakanlığı'nın hibe destekleri ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın KOSGEB destekleri kesinlikle göz ardı edilmemelidir.

Bu 3 aşama sonrasında eğer arzu ediliyorsa "Yeni Ürün ve Yeni Hizmetler" için yapılacak "Ar-Ge ve İnovasyon" çalışmaları "Şirketlerde" aidiyet duygusunu güçlendirerek, pozitif değerlerle motivasyonu destekler.

4. aşama, periyodik olarak iş planından sapmalara yönelik "Denetim ve Kontrol Süreci"dir.

Son aşamada ise, kurumsal sürdürülebilirlik planı ve kurumsal sosyal sorumluluk yer alır.
Daha önce açıkladığımız sürdürebilirlik ilkelerine ilaveten, kurumsal anlamda 2000'li yılların başlarından itibaren, dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan önderliğinde iş dünyasının gündemine gelmeye ve özellikle büyük şirketler tarafından Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin imzalanması ile başlayan kurumsal sosyal sorumluluk yolculuğu, tüm ülkelerde ortak bir kalkınma kültürünü temel alan, sürdürülebilir gelişmeleri ve uygulamaları destekleyen, en büyük gönüllü kuruluş olarak "Kurumsal Vatandaşlık Platformu" üyesi olmakla devam eder. Kurumsal Sosyal Sorumluluk; mecazi bir yaklaşımla, devlete ödenen verginin yanında, halka ödenmesi gereken, kutsal bir "Halk Vergisi"dir. (*) Sürdürülebilir Kalkınma ise; bugünün ihtiyaçlarının, gelecek nesillerin kaynaklarını tehlikeye atmadan karşılamak şeklinde açıklanabilir.

Bilindiği üzere 4 ana başlıkta;

 1. İnsan Haklarına Saygı
 2. Çalışma Standartlarının ve Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi
 3. Doğa ve Çevre Sorunlarını Önleyici Her Türlü Yaklaşıma Destek
 4. Yolsuzlukla Mücadele

çerçevesinde 10 maddeden oluşan Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk, paranın nasıl harcandığı ile değil, nasıl kazanıldığı ile ilgilenmekte!.. Sosyal sorumluluk projeleriyle karıştırılmamak kaydıyla; şirketleri, çalışanları, hissedarları, tedarikçileri, müşterileri ve tüketicileri ile birlikte, özellikle üretim ve hizmet projelerine destek veren kamu kurumlarını, yerel yönetimleri, sivil toplum kuruluşlarını, üniversiteleri, sendikaları, finansal pazarları ve medyayı "Sosyal Paydaşlar" olarak niteleyen kurumsal sosyal sorumlulukta var olmanın dayanılmaz gücü, şirketlerimize uluslararası anlamda çok büyük katma değerler sağlayacaktır. Bu gelişmeler ve hedefler çerçevesinde, bir şirket sahibi veya üst düzey yönetici olarak;

 • Başarılarınızın, çalışanlarınızın aidiyet duygusu ile iç ve dış motivasyonlarına bağlı olarak, artacağına inanıyorsanız...
 • Şirketiniz gelişme yolunda önemli adımlar atarken, uzman bir yol arkadaşına ve kurumsal yapınıza uygun bir yol haritasına, kurumsal yönetim açısından ihtiyaç duyuyorsanız...
 • Kendi sektörünüzdeki yerinizi daha da güçlendirmekle birlikte, yeni sektörlerde yeni atılımlar yapmayı planlıyorsanız...
 • Yurt içindekilerden maada, yurt dışındaki önemli rakibinizin izinden gitmek ve bu yarışta onları da geçmek istiyorsanız...
 • Yönetiminizi yeni nesle devretmek üzereyseniz ve yeni neslin şirketinizi daha da ileriye götüreceğini garanti altına alacak, sürdürülebilir bir "Kurumsal Yönetim Sistemi" kurmak istiyorsanız...

"Yönetim Danışmanlığı Şirketleri"... Sizlerin, her zaman yanınızda olmak için var!..

Sevgiyle kalın...

(*) Her zaman sevgiyle andığımız Sayın Doruk UZUNER'e ait bir tanımlamadır.

ücretsiz üye olun

8239 kere okundu


Etiketler:

1955 İstanbul doğumlu, evli ve 1 çocuk babasıdır. Öğrenimini Kabataş Lisesi'nden sonra İ.T.İ.A. Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Marmara Üniversitesi - Maliye Bölümleri’nde sürdürdü. 

Çalışma hayatına 1973 yılında pazarlama ve halkla İlişkiler sektörlerinden başlayıp, 1977 den 2003 yılına kadar, kendi şirketlerinde devam etti. (Ajans Ardaş Reklamcılık Limited.) 

Bu alanlarda yaklaşık 30 yıl; T.İş Bankası, Paşabahçe, Aygaz, İzocam, Lombardini, Honda, Rowenta, JVC, KİP, IBM, Pimaş, Sandoz, Kaleterasit, Kalebodur, Kalekim, Kaledekor, Kalevit, Çanakkale Seramik v.s. gibi birçok şirkete, özellikle Türkiye'nin her yerinde, KKTC de ve Almanya'da, reklamcılık ve halkla ilişkiler başta olmak üzere, çeşitli hizmetler verdikten sonra, kendi isteği ile emekli oldu. 

Yurtiçinde ve yurtdışında katıldığı eğitim çalışmaları...

ISO 9001 14001 Toplam Kalite Yönetimi, Permission Marketing, Inovasyon, Motivasyon, Performans, Network Marketing, Satış ve Pazarlama Eğitimleri ile birlikte...  KKTC Girne Amerikan Üniversitesi / 118 - Y Lions Akademisi Başkanlığı ve Chicago, Indianapolis, Newyork / Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Genel Yönetmenlik ve "Stratejik Liderlik Eğitimi" sonrasında ilaç, otomotiv ve kozmetik gibi sektörlerde Koordinatörlükler yaparak, Sivil Toplum Kuruluşlarında görevler aldı.

1980 den itibaren üyesi olduğu STK'lar ve aldığı görevler…

 • Marmara Yelken Kulübü. Yönetim Kurulu Üyeliği (2011)
 • Sporturist Su Sporları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği (2009)
 • Caddebostan Balıkadamlar Kulübü. Üyeliği (2004)
 • Feneryolu Tenis Kulübü. As Başkanlığı ve Baş Hakemliği (1999)
 • Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü. Üyeliği (2005)
 • Veteran Tenisciler Birliği. Üyeliği (2006)
 • Beşiktaş JK Genel Kurul Üyeliği (1986)
 • Trafik Mağdurları Dayanışma Derneği. Onursal Üyeliği
 • Türk Lions Beceri Kazandırma Vakfı. Başkan Yardımcılığı (1992) *Ethemefendi Lions Kulübü. Onursal Üyeliği
 • Sahrayıcedit Lions Kulübü. Onursal Üyeliği
 • Erenkoy Lions Kulübü. Başkanlığı (1992 - 1993)
 • Lions Akademisi. Başkanlığı (1994 - 1995)
 • Uluslararası Lions 118.Y Yönetim Çevresi. Genel Yönetmenliği *Liay.Lions İstanbul Anadolu Yakası Sosyal Hizmet Vakfı. Başk.
 • Uluslararası Lions 118.Y Federasyonu. Onur Kurulu Başkanlığı
 • Uluslararası Lions Türkiye Konfederasyonu. Konsey Üyeliği
 • Yılbak + Sporturist + Day Grup - ArGe & ArdAkademi Başkanlığı

Halen; ilaç, aşı, kozmetik, gıda, temizlik ve tanıtım sektörlerinde ki 3 şirketler grubunda; danışmanlık, eğitmenlik, koordinatörlük ve yönetim kurulu üyelikleri görevleriyle birlikte... 
Sosyal Sorumluluk Projeleri, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi & Kurumsal Sosyal Sorumluluk & Sürdürülebilirlik gibi konularda “Proje Başkanı” olarak çalışmalarına devam etmektedir.  

ARAŞTIRMA
FINANS
İŞ DÜNYASI
DIŞ TİCARET
PATRONA TAVSİYELER
ÜRETİM, KALİTE, TEDARİK
E-TİCARET
BÜYÜTEÇ
PAZARLAMA
İNSAN KAYNAKLARI
Kobitek Logo

KOBİTEK - KOBİLERİN İŞ PORTALI
© 2001-2024

Facebook LinkedIn

KOBITEK.COM, bir TEKNOART Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi projesidir.

2001 yılından beri KOBİlere ücretsiz bilgi kaynağı olma hedefi ile, alanında uzman yazarlar tarafından sunulan özgün bir iceriğe sahiptir.

Tüm yazıların telif hakları KOBITEK.COM'a aittir. Alıntı yapılabilir, referans verilebilir, ancak yazarın kişisel bloğu dışında başka yerde yayınlanamaz