Şirketlerin Verdiği Eğitim Bursları Gider Yazılır mı?

Bu yazıyı paylaş
X It! LinkedIn Facebook
Şirketlerin Verdiği Eğitim Bursları Gider Yazılır mı?

Şirketlerin çalışanlarına veya dışarıdan öğrencilere sundukları eğitim bursları, iş gücü kalitesini artırmanın yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri kapsamında da değerlendirilebilir. Peki, bu tür burslar vergi mevzuatı açısından nasıl ele alınır? Bu makalede, şirketlerin verdiği eğitim burslarının gider yazılıp yazılamayacağı konusunda bilgi verilecektir.

İlgili Kanun ve Mevzuatlar

Türkiye’de şirketlerin eğitim burslarını gider olarak yazabilmesi, belirli yasal düzenlemelere tabiidir. Bu düzenlemeler, Vergi Usul Kanunu (VUK), Gelir Vergisi Kanunu (GVK), ve Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) çerçevesinde değerlendirilir.

Vergi Usul Kanunu (VUK)

Vergi Usul Kanunu, Türkiye'de vergi yükümlülüklerini ve vergi işlemlerini düzenleyen ana yasal metindir. Şirketlerin yaptığı harcamaların gider olarak kabul edilebilmesi için bu harcamaların, ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi ile ilgili olması gerekmektedir.

Gelir Vergisi Kanunu (GVK)

Gelir Vergisi Kanunu'nun 89. maddesine göre, işletmelerin çalışanlarına veya onların bakmakla yükümlü oldukları kişilere yönelik eğitim bursları, bazı şartlar altında indirim konusu yapılabilir. Bu şartlar, bursun eğitim kurumlarında yapılan masrafları karşılamaya yönelik olması ve bursun belirli bir eğitim düzeyine sahip öğrencilere verilmesi gibi hususları içerir.

Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca, eğitim ve sağlık harcamaları belirli sınırlar çerçevesinde vergi matrahından indirilebilir. Ancak bu indirimlerin, harcamaların doğrudan iş ile ilgili olması ve belgelendirilmesi şartına bağlı olduğu unutulmamalıdır.

Eğitim Burslarının Gider Yazılması Şartları

Şirketlerin verdiği eğitim burslarının gider olarak yazılabilmesi için bazı temel şartlar bulunmaktadır:

  • Bursun Belgelendirilmesi: Verilen bursların belgelendirilmesi ve ilgili makamlara sunulabilmesi gerekmektedir. Bu belgeler, bursun miktarını, süresini ve bursiyerin bilgilerini içermelidir.
  • Eğitim Kurumu ve Düzeyi: Bursun verildiği eğitim kurumunun yasal olarak tanınmış bir eğitim kurumu olması ve bursiyerin belirli bir eğitim düzeyinde öğrenci olması gerekmektedir.
  • İş ile İlgili Olması: Verilen bursların işletmenin faaliyet alanı ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olması önemlidir. Örneğin, mühendislik firması çalışanlarına mühendislik alanında verilen burslar bu kapsama girebilir.
  • Yasal Sınırlar: Vergi mevzuatında belirtilen yasal sınırlar dahilinde olması gerekmektedir. Örneğin, 2024 yılı için geçerli olan yasal sınırları ve vergi avantajlarını öğrenmek için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel düzenlemelere bakılmalıdır.

Uygulamada Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Bursun Amacı ve Kapsamı: Bursun amacı ve kapsamı net bir şekilde belirlenmeli ve belgelendirilmelidir. Bu, hem vergi avantajlarından yararlanmak hem de yasal yükümlülükleri yerine getirmek açısından önemlidir.
  • Vergi Danışmanlığı: Eğitim bursları konusunda uzman bir vergi danışmanı ile çalışmak, hem mevzuatın doğru uygulanması hem de olası vergi avantajlarının maksimum düzeyde kullanılması açısından faydalıdır.
  • Muhasebe Kayıtları: Verilen bursların muhasebe kayıtlarına doğru bir şekilde işlenmesi gerekmektedir. Bu kayıtlar, harcamaların belgelendirilmesi ve vergi beyannamelerinde doğru beyan edilmesi açısından önemlidir.

Sonuç

Şirketlerin verdiği eğitim bursları, vergi mevzuatı çerçevesinde belirli şartlar altında gider olarak yazılabilir. Bu bursların vergi avantajlarından yararlanabilmesi için, bursların belgelendirilmesi, yasal sınırlar içinde kalınması ve eğitim kurumları ile ilgili şartların sağlanması gerekmektedir. Bu sürecin doğru bir şekilde yönetilmesi, hem işletmenin mali yapısına katkı sağlar hem de yasal uyumluluğu güvence altına alır.

ücretsiz üye olun

164392 kere okundu

Etiketler:
Kobitek Logo

KOBİTEK - KOBİLERİN İŞ PORTALI
© 2001-2024

Facebook LinkedIn

KOBITEK.COM, bir TEKNOART Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi projesidir.

2001 yılından beri KOBİlere ücretsiz bilgi kaynağı olma hedefi ile, alanında uzman yazarlar tarafından sunulan özgün bir iceriğe sahiptir.

Tüm yazıların telif hakları KOBITEK.COM'a aittir. Alıntı yapılabilir, referans verilebilir, ancak yazarın kişisel bloğu dışında başka yerde yayınlanamaz