Kalkınma Planları

Bu yazıyı paylaş
X It! LinkedIn Facebook
Kalkınma Planları

Türkiye'nin kalkınma sürecini yönlendiren kalkınma planları, ülkenin ekonomik, sosyal ve çevresel hedeflerini belirleyerek uzun vadeli stratejiler ortaya koymaktadır. Bu makalede, Türkiye'nin kalkınma planlarının tarihçesi, temel hedefleri ve stratejileri detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

Kalkınma Planlarının Tarihçesi

Türkiye'de kalkınma planları, 1960'lı yıllardan bu yana uygulanmaktadır. Planlı kalkınma süreci, Devlet Planlama Teşkilatı'nın (DPT) kurulmasıyla başlamış ve bugüne kadar on bir kalkınma planı hazırlanmıştır.

İlk Kalkınma Planı (1963-1967)

 • Hedefler: Sanayileşmenin hızlandırılması, altyapının geliştirilmesi, tarımın modernizasyonu.
 • Başarılar: İlk kalkınma planı, Türkiye'nin sanayileşme sürecinde önemli adımlar atmasını sağlamış ve altyapı yatırımlarına öncelik vermiştir.

On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)

 • Hedefler: Rekabetçi üretim ve verimlilik artışı, beşeri sermaye ve sosyal refah, sürdürülebilir çevre ve altyapı, hukukun üstünlüğü, demokratikleşme ve iyi yönetişim.
 • Stratejiler: Teknolojik yenilikler, dijitalleşme, nitelikli işgücü, sürdürülebilir enerji politikaları.

Kalkınma Planlarının Temel Hedefleri ve Stratejileri

Ekonomik Büyüme ve Rekabetçilik

 • Hedef: Ekonomik büyümenin sürdürülebilir şekilde artırılması, rekabetçi bir üretim yapısının oluşturulması.
 • Stratejiler: Sanayi ve hizmet sektörlerinde katma değeri yüksek üretim, AR-GE yatırımları, teknoloji transferi.

Beşeri Sermaye ve Sosyal Refah

 • Hedef: Eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesi, istihdamın artırılması.
 • Stratejiler: Eğitimde kaliteyi artırma, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırma, sosyal güvenlik ağının genişletilmesi.

Sürdürülebilir Çevre ve Altyapı

 • Hedef: Çevresel sürdürülebilirliği sağlama, altyapı yatırımlarını artırma.
 • Stratejiler: Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, atık yönetimi, su kaynaklarının korunması, ulaşım altyapısının geliştirilmesi.

Hukukun Üstünlüğü ve Demokratikleşme

 • Hedef: Hukukun üstünlüğünü pekiştirme, demokratik kurumları güçlendirme.
 • Stratejiler: Adalet sisteminin etkinliğini artırma, sivil toplumun güçlendirilmesi, şeffaf ve hesap verebilir yönetişim.

Türkiye'nin Kalkınma Planlarının Başarıları ve Zorlukları

Başarılar

 • Ekonomik Büyüme: Kalkınma planları, Türkiye'nin ekonomik büyüme hızını artırmış ve sanayileşme sürecine önemli katkılarda bulunmuştur.
 • Eğitim ve Sağlık: Eğitimde okullaşma oranları ve sağlık hizmetlerine erişim önemli ölçüde artmıştır.

Zorluklar

 • Finansman Eksiklikleri: Kalkınma projelerinin sürdürülebilirliği için gerekli finansman kaynaklarının yetersizliği.
 • Siyasi ve Sosyal Dinamikler: Kalkınma hedeflerine ulaşmada siyasi irade ve sosyal dinamiklerin etkisi.

On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)

Hedefler

 • Rekabetçi Üretim ve Verimlilik: Sanayi ve hizmet sektörlerinde verimliliği artırma, yenilikçi ve katma değeri yüksek üretim.
 • Beşeri Sermaye ve Sosyal Refah: Eğitimde kaliteyi artırma, sağlık hizmetlerine erişimi genişletme, sosyal güvenlik sistemini güçlendirme.
 • Sürdürülebilir Çevre ve Altyapı: Yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etme, çevresel sürdürülebilirliği sağlama, altyapı yatırımlarını artırma.
 • Hukukun Üstünlüğü ve Demokratikleşme: Adalet sisteminin etkinliğini artırma, demokratik kurumları güçlendirme, sivil toplumun katılımını artırma.

Stratejiler

 • Teknolojik Yenilikler ve Dijitalleşme: Sanayi 4.0 ve dijital dönüşüm projeleri.
 • Nitelikli İşgücü: Eğitim reformları, mesleki eğitim programları.
 • Sürdürülebilir Enerji: Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım, enerji verimliliği projeleri.
 • Altyapı Yatırımları: Ulaşım ve lojistik altyapısının geliştirilmesi, kentsel dönüşüm projeleri.

Sonuç

Türkiye'nin kalkınma planları, ülkenin ekonomik, sosyal ve çevresel hedeflerini belirleyerek uzun vadeli stratejiler ortaya koymaktadır. Bu planlar, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için kritik öneme sahiptir. On Birinci Kalkınma Planı, 2019-2023 döneminde ekonomik büyüme, beşeri sermaye, çevresel sürdürülebilirlik ve demokratikleşme alanlarında önemli hedefler ve stratejiler ortaya koymaktadır.

Kaynaklar

 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2019
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
 • Kalkınma Planı Raporları
Reklam
Kobitek'e ücretsiz üye olun
Etiketler:

Reklam
Reklam
BÜYÜTEÇ
Kobitek Logo

KOBİTEK - KOBİLERİN İŞ PORTALI
© 2001-2024

Facebook LinkedIn

KOBITEK.COM, bir TEKNOART Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi projesidir.

2001 yılından beri KOBİlere ücretsiz bilgi kaynağı olma hedefi ile, alanında uzman yazarlar tarafından sunulan özgün bir iceriğe sahiptir.

Tüm yazıların telif hakları KOBITEK.COM'a aittir. Alıntı yapılabilir, referans verilebilir, ancak yazarın kişisel bloğu dışında başka yerde yayınlanamaz