Freelance Yaptırılan İşlerin Muhasebeleştirilmesi

Bu yazıyı paylaş
X It! LinkedIn Facebook
Freelance Yaptırılan İşlerin Muhasebeleştirilmesi

Günümüzde işletmeler, çeşitli projelerde uzmanlık gerektiren işleri freelance çalışanlara yaptırmayı tercih edebiliyor. Bu makalede, freelance yapılan işlerin muhasebeleştirilmesi süreci ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken yasal düzenlemeler ele alınacaktır.

Freelance İş Nedir?

Freelance iş, bağımsız çalışanların belirli bir iş veya proje bazında, genellikle kısa vadeli olarak hizmet sunduğu bir çalışma modelidir. Freelance çalışanlar, bir işyerine bağlı olmadan, kendi hesaplarına çalışırlar. Bu çalışma modelinde işveren ile freelance çalışan arasında sürekli bir iş ilişkisi bulunmaz.

Freelance İşlerin Muhasebeleştirilmesi

Freelance işlerin muhasebeleştirilmesi, işletmelerin mali kayıtlarında doğru ve yasalara uygun bir şekilde yer alması gereken bir süreçtir. Bu süreç, Türkiye'deki vergi mevzuatına ve muhasebe standartlarına uygun olarak yürütülmelidir.

İlgili Kanun ve Mevzuatlar

Freelance işlerin muhasebeleştirilmesi ile ilgili olarak Türkiye'de geçerli olan bazı önemli düzenlemeler şunlardır:

 • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK)
 • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)
 • 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)
 • 4875 Sayılı İş Kanunu

Freelance İşlerin Fatura Düzenlemesi

Freelance çalışanlar, hizmet sundukları işletmelere yaptıkları iş karşılığında fatura kesmelidirler. Bu faturanın düzenlenmesi ve kaydedilmesi sırasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

 • Vergi Mükellefiyeti: Freelance çalışanların vergi mükellefi olması ve vergi dairesine kayıtlı olmaları gerekmektedir.
 • Fatura Düzenleme: Freelance çalışan, sunduğu hizmet karşılığında KDV dahil olmak üzere faturayı düzenlemelidir. Bu fatura, işletmenin giderlerine eklenir ve muhasebe kayıtlarına işlenir.
 • Stopaj Kesintisi: İşletmeler, serbest meslek makbuzu ile yapılan ödemelerden %20 oranında gelir vergisi stopajı kesmekle yükümlüdürler.

Vergi Muafiyeti

Freelance iş yapan bazı serbest meslek erbapları için yıllık belirli bir kazanç sınırına kadar vergi muafiyeti bulunmaktadır. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 9. maddesine göre, serbest meslek kazancı, belirli sınırların altında kaldığında gelir vergisinden muaf tutulur. 2024 yılı itibariyle bu sınır, 45.000 TL'dir. Bu tutarın altındaki kazançlar vergiye tabi değildir. Ancak bu tutarın üzerinde kazanç elde eden serbest meslek erbapları, gelir vergisi beyannamesi vererek vergilendirilir.

Freelance İşlerin Muhasebe Kayıtları

Freelance işlerin muhasebe kayıtları, işletmelerin mali durumlarını ve faaliyet sonuçlarını doğru bir şekilde yansıtması açısından önemlidir. İşte bu süreçte dikkat edilmesi gereken bazı adımlar:

 • Gider Yazılması: Freelance hizmet bedeli, işletmenin gider kalemi olarak kaydedilir. Bu gider, vergi matrahından düşülerek işletmenin vergi yükümlülüğü azalır.
 • Belgelendirme: Fatura ve serbest meslek makbuzları gibi belgelerin düzenli ve eksiksiz bir şekilde muhafaza edilmesi gerekmektedir.
 • KDV Beyanı: Freelance hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV, ilgili dönemde KDV beyannamesi ile beyan edilmelidir.

Vergisel Yükümlülükler ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Freelance işlerin muhasebeleştirilmesi sırasında işletmelerin dikkat etmesi gereken bazı vergisel yükümlülükler bulunmaktadır:

 • KDV İndirimi: İşletme, freelance çalışan tarafından kesilen fatura üzerindeki KDV'yi indirim konusu yapabilir.
 • Gelir Vergisi Stopajı: Serbest meslek erbabı freelance çalışanlara yapılan ödemelerden %20 oranında gelir vergisi stopajı yapılması zorunludur.
 • Muhtasar Beyanname: Yapılan stopaj kesintileri, muhtasar beyanname ile beyan edilmelidir.

Sonuç

Freelance yaptırılan işlerin muhasebeleştirilmesi, işletmelerin mali kayıtlarının doğru ve yasalara uygun bir şekilde tutulmasını sağlar. Türkiye'deki vergi mevzuatına uygun olarak freelance işlerin fatura düzenlemeleri, gider yazılması ve vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu süreçte, ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun hareket edilmesi, işletmelerin mali açıdan sorunsuz bir şekilde faaliyet göstermesini sağlar.

ücretsiz üye olun

17454 kere okundu


Etiketler:

ARAŞTIRMA
FINANS
İŞ DÜNYASI
DIŞ TİCARET
PATRONA TAVSİYELER
ÜRETİM, KALİTE, TEDARİK
E-TİCARET
BÜYÜTEÇ
PAZARLAMA
İNSAN KAYNAKLARI
Kobitek Logo

KOBİTEK - KOBİLERİN İŞ PORTALI
© 2001-2024

Facebook LinkedIn

KOBITEK.COM, bir TEKNOART Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi projesidir.

2001 yılından beri KOBİlere ücretsiz bilgi kaynağı olma hedefi ile, alanında uzman yazarlar tarafından sunulan özgün bir iceriğe sahiptir.

Tüm yazıların telif hakları KOBITEK.COM'a aittir. Alıntı yapılabilir, referans verilebilir, ancak yazarın kişisel bloğu dışında başka yerde yayınlanamaz