E-Lojistik Sistem Yazılımları ve Uygulama Alanları

Bu yazıyı paylaş
X It! LinkedIn Facebook
E-Lojistik Sistem Yazılımları ve Uygulama Alanları

E-ticaret hacminin her geçen gün hızla artması ile beraberinde e-lojistik sektöründeki gelişmeleri de hızlandırmıştır. E-lojistik ile ilgili var olan sistemler yeni yazılımlarla gelişmeye devam etmekle birlikte, e-lojistik beklentilerini karşılamakta zorlanan lojistik sektörü içerisinde yeni sistem yazılımları yazılmaya, geliştirmeye ve uygulamalı olarak denenmeye hızla devam edilmektedir.

Elektronik Veri Değişimi (EDI)

Bir işletmenin diğer işletmelerle olan her türlü iş evraklarının alışverişlerini elektronik olarak belirli bir standartta gerçekleştirme işlemidir.

1960 yıllarında ilk uygulama alanı taşımacılık sektörü olan EDI yazılımı, günümüzde artan iletişim ve birbirine bağlı birçok bilgisayar sistemi ile birlikte e-ticarette e-tedarik zinciri yönetiminde kullanılmakta, e-tedarik zincirinin yönetilmesi ve iyileştirilmesinde büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Örnek uygulama;

Satın alma siparişini hazırlayan bir firma kağıt evrak bürokrasisini bitirerek elektronik ortamda siparişle ilgili bilgileri üretici veya tedarikçi firmaya iletiyor. Tedarikçiye ulaşan sipariş verisi EDI yazılım sayesinde sipariş girişi olarak sisteme kaydediliyor. Sipariş kağıt üzerinde gelen siparişlerde olduğu gibi talebin hazırlanma sürecini başlatıyor.

EDI yazılımının işletmeye katacağı değerler;

 • Başlangıç maliyeti yüksek olsa da ileriye dönük maliyetleri düşürmek.
 • Bir kez sisteme kayıt ile sürekli sipariş alma. Zamandan tasarruf.
 • İnsan hatasının 0’ a indirilmesiyle olası ticari kayıpların önüne geçme.
 • Kağıt kullanımı ve arşiv maliyetlerinin düşürülmesi.
 • İnsan kaynağının verimli kullanımı.
 • Müşteri taleplerine hızlı yanıt ile müşteri sadakatinin arttırılması.
 • Sipariş sürelerinin kısaltılması.
 • Faturalama ve tahsilat sürecinin iyileşmesi ile nakit akışının hızlanması.
 • Bilgi akışının hızlanmasıyla birlikte stok maliyetlerinin düşürülmesi.
 • Tüm bu süreçlerin iyi yönetilmesi ile işletme karlılığının arttırılması.

Barkod ve Radyo Frekanslı Tanımlama Sistemleri (RFID)

Barkod : Hızlı, doğru ve daha kolay bilgi girişi için, sistemlerin daha ekonomik kullanılması adına otomatik tanıma ve hızlı bilgi toplama teknolojisidir.

 • Perakende sektöründe yaygın olarak kullanılan barkod sisteminin e-ticarete katacağı değerler ;
 • Benzer ürünler arasındaki karışıklığı önleme. Doğruluk.
 • İstenen bilgiyi çok hızlı bir şekilde işleyebilme. Hızlı.
 • Sistem sayesinde işçilik maliyetlerinin düşürülmesi. Ekonomik.
 • Bilgisayar sistemlerine kolay entegre edilebilmesi ile Kullanışlılık.
 • Artan verimlilik ile işletme karlılığının arttırılması.

RFID : Bir okuyucu ve bir mikroçipte dijital bilgiyi tutan bir antenden oluşur. Cisimleri radyo dalgalarını kullanarak tanımlayan ve aldığı radyo sinyallerini dijital bilgiye dönüştürerek bilgisayar sisteminde anlaşılacak hale getiren bir sistemdir.

E-Ticaret sistemi içerisinde kullanımı hızla yayılan RFID’ nin işletmeye katacağı değerler;

 • Ürünler hangi araçla geldi.
 • Ne zaman geldi.
 • Nereye yerleştirildi.
 • Kim tarafından hangi operasyona tabi tutuldu.
 • Depodan izinsiz çıkarılan ürünler için uyarı mekanizması.
 • Paketlerin otomatik ayrıştırılması.
 • Depo maliyetlerinin düşürülmesi.
 • İnsan hatalarından kaynaklanan olası ticari kayıpları önleme.
 • İstihdamın azaltılması.
 • Zaman tasarrufu.

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)

Mal ve hizmet üretimi için gerekli işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılması sağlayan yönetim sistemlerine verilen isimdir.

E-lojistik için tanımlama yapılması gerekirse : Tedarik işlemlerinden satış sonrası müşteri desteğine kadar bütün süreçlerin bilgi teknolojileri ortamından yönetilmesidir.

E-tedarik zinciri ve e-lojistik yönetimi ile işletmenizde tam verimlilik, maliyet takibi ve maliyetlerin düşürülmesi için kullanılan bir yazılımdır.

E-lojistik uygulama alanları;

Özellikle e-tedarik zinciri yönetimi ve e-lojistik otomasyon sistemleri ile yakından ilişkilidir.
Müşteriye ait siparişin, hangi tedarik merkezinden veya deposundan karşılanması ya da hangi üreticide üretilmesi gerektiği ile ilgili tedarik zinciri yönetimi, tedarikçiler ile olan bağlantılar daha iyi yönetilebilir ve geliştirilebilir.

İşletmenize katacağı değerler;

 • Tedarik işlemlerini daha hızlı hale getirmek ve standardı yakalamak.
 • Tedarik işlemini izlenilebilir hale getirerek stokları azaltmak.
 • Finansal bilgileri standart hale getirerek tüm birimleri aynı dilde konuşturmak.
 • Müşteri siparişlerini iyi yöneterek siparişten fatura kesimine kadar standardı yakalamak.
 • İnsan kaynaklarını standartlaştırarak personel verimliliğini arttırmak.
 • Önemli işlerin bütünüyle kaydedildiği ve izlenilebildiği bir veri tabanına ulaşmak.

Sipariş Yönetim Sistemleri (OMS)

Sipariş edilen doğru ürünü, istenilen yerde, istenilen zamanda, istenilen miktarda hazır bulundurulması için kullanılan sistemlere sipariş yönetim sistemleri denir. E-ticaret sistemleri içerisinde gelişmiş sipariş yönetim sistemi bulunması son derece önemlidir.

Sipariş yönetim sistemleri kargo sistemleri ile iyi entegre olmuş şekilde çalışması teslim edilemeyen ya da geri dönen siparişlerin etkin yönetimiyle müşteri memnuniyetini arttırılmasında son derece önemli bir yer tutmaktadır.

İşletmenize katacağı değerler;

 • Müşteri memnuniyetinin arttırılması.
 • Müşterilerin doğru yönlendirilmesi ile sipariş hatalarının azaltılması.
 • İşletmelere sipariş esnekliğinin kazandırılması.
 • Sipariş takip sisteminin etkin kullanılması.
 • Sipariş değişkenlik etkisinin en aza indirilmesi.
 • Sipariş verilme ve hazırlanma hızının arttırılması.

Depo Yönetim Sistemleri (WMS)

E-Ticaret sistemlerinde karlılığın arttırılması için stok yönetimi son derece önemli bir yer tutmaktadır. Stokları verimli olarak kullanmak, depo ve dağıtım merkezindeki ekipman, iş gücü kaynaklarının ve tüm depolama faaliyetlerinin yönetimini etkin bir şekilde yönetmenizi sağlamaktadır.

WMS etkin depolama yazılımının işletmenize katacağı değerler;

 • Depoya gelen ürünlerin mal kabul verimliliği.
 • Stokların en iyi şekilde depoya yerleştirilmesi.
 • Hazırlanan siparişlerin en hızlı ve doğru şekilde toplanması.
 • Katma değerli paketle hizmetlerinin verilmesi.
 • Doğru paketleme işlemleri.
 • Planlama, etiketleme, ayrıştırma.
 • Sipariş karşılama ve sevkiyat kolaylığı.
 • Bütün depo süreçlerinin etkin ve verimli yönetimi.
 • Gelişmiş kontrol mekanizması.
 • Sürekli, çabuk ve kolay stok sayımı.
 • Tedarik zinciri maliyetlerinin düşürülmesi.
 • Hızlı ve doğru bilginin sağlanması.

Taşıma Yönetim Sistemleri (TMS)

Dağıtım sistemlerinin etkin yönetimi ve geliştirilmesi ile nakliye sürelerinin ve maliyetlerin düşürülmesi. Taşıtların, yüklemelerin, teslimat araç ve sürelerinin eş zamanlı olarak müşteriler ile paylaşılması e-ticaret sistemlerinin en önemli konularından bir tanesidir.

TMS yazılımının işletmenize sağladığı yararlar;

 • Nakliye sürelerini ve maliyetlerini azaltır.
 • İstihdam maliyetlerini azaltır.
 • Teslimat programına ilişkin, yük ve araç bilgilerinin düzenlenmesi.
 • Müşteri hizmetlerinin kalitesinin arttırılması.
 • Taşıma maliyetlerinin toplam lojistik maliyetlerinin içerisinde büyük bir orana sahip olması TMS’ nin önemini arttırmaktadır.

İleri Planlama Sistemleri (APS)

Karar destek ve işletme planlamasından oluşan bir sistemdir. E-ticaret sistemlerinine-lojistik faaliyetlerini verimli şekilde planlanmasına ve yönetilmesine olanak sağlamaktadır.

APS sistemin işlemleri yerine getirmesini ve gelişimini sağlayan faktörler;

 • Yatay tanıma ve planlama.
 • Tedarik zinciri gözlemleme.
 • Eş zamanlı kaynak oluşturma.
 • Verimli kaynak kullanımı.

APS Sistemin işletmeye kazandırdıkları;

 • Tedarik süresinin kısaltılması.
 • Stokların verimli kullanılması.
 • Müşteri hizmetlerinin etkinliğinin arttırılması.
 • Planlama sürecinin etkinliğinin arttırılması.
 • Tedarik süreci yönetiminin kontrolünün sağlanması.
 • E-tedarik zinciri maliyetlerinin düşürülmesi.

Araç Takip Sistemleri (ATS)

Mobil araç teknolojileri yardımı ile araçlarınızın konum ve durum bilgilerini grafiksel ve metin olarak bilgisayar ortamında görüntülemek ve söz konusu araçlar hakkında konum ve veri analizlerini birbirleri ile ilişkilendirerek verimli hale getirmek için kullanılan sistemdir.

E-Ticaret işletmelerinde e-tedarik zinciri yönetimi oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Araç takip sistemi tedarik zinciri içerisindeki araçların takibi için kullanılması, sipariş sürelerinin kısaltılmasından tedarikçi iadelerinin yönetimine kadar işletmelere olumlu katkı sağlayacak ve e-tedarik zinciri yönetimi maliyetlerini düşürecektir.

ATS sisteminin işletmeye kazandırdıkları;

 • Sipariş sürelerinin kısaltılması.
 • Ters lojistik iade gönderilerin verimli yönetilmesi.
 • E-tedarik zinciri yönetimi maliyetlerinin düşürülmesi.

Intranet ve Extranet Teknolojisi

Kuruluş içerisindeki bilgisayarları, yerel ağları (LAN) ve geniş alan ağlarını birbirine bağlayan ve çevrim dışı çalışan bir ağ yapısıdır. Şirket içerisinde farklı birimlerde oluşturulan bilgileri bir ara birim yazılımı ile şirket içi kullanıcılarının tamamının kolay ulaşabilmesini sağlamak ve standart bir yapıya ulaştırmak için kullanılan bir sistemdir.

Intranet türleri ;

 • İşletme içi iletişim araçları.
 • İletişim ve karşılıklı etkileşim çalışmalarının kullanılması.
 • İşletme içi ve işletmeler arası iletişimde cevrim dışı çalışan sistemler.

Extranet : İşletme ortaklarını internet üzerinden birbirine bağlayan çevrim içi çalışan bir ağ sistemidir. Veri elde etme ve verileri bilgiye dönüştürüp analiz etme, tedarik ve tedarik ürünlerinin sunum hizmetlerini birlikte değerlendirmek için kullanılır.

Sonuç

E-ticaret sektörü içerisinde yazılımların tamamı ve geliştirilmeye çalışan yeni yazılımlar ile birlikte, artan e-ticaret hacminde e-tedarik ve e-lojistik alanlarında işletmelerin iyi yönetilebilmesi, müşteri memnuniyetinin ve işletme karlılığının arttırılması, gelişen ve sürekli değişen müşteri istek ve beklentilerinin karşılanabilmesi için son derece önemli bir yer tutmaktadır.

Kobitek'e ücretsiz üye olun

90749 kere okundu


Etiketler:

Ali SAVUT 1972 İstanbul doğumlu, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. İş hayatıma 1990 yılında, Türkiye ‘de özel alışveriş mağazaları kredi kartlarını çıkartan ilk firma olan Boyner Holding Kuruluşu Benkar Kart Hizmetleri AŞ.’ de kart operasyonları departmanında 4 yıl çalışma tecrübesiyle başladım.

İlk girişimcilik deneyimini kafeterya işletmeciliği olarak yaptıktan sonra, uluslararası dünya devi DHL Worldwide Express’ de 8 yılı yöneticilik olmak üzere 12 yıl görev yaptım.

Kariyerime, 2011 yılında Türkiye’nin en hızlı büyüyen e-ticaret sitesi Trendyol’ da operasyon müdürlüğü görevime devam ederken e-ticaretin büyüsüne kapıldım ve kendi B2C (trendmarkalar.com) online alışveriş e-ticaret sitemi kurdum.

Uluslararası bir firma olan, AFS Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik şirketinde e-ticaret ve e-lojistik bölümünü kurdum ve direktörlüğünü üstlendim. Ayrıca, turkobazaar.com ismiyle Türkiye’ den Avrupa’ ya satış yapan online e-ticaret sitemizi faaliyete geçirdim ve yönetici ortak olarak görev yapmaktayım.

E-Ticaret girişimlerimi devam ettirmenin yanında, Türkiye’nin en köklü eğitim- yönetim-danışmanlık firması olan Baltaş Yönetim-Eğitim-Danışmanlık firmasına bağlı e-ticaret eğitimleri veren COPROLINE’ da e-ticaret Coach olarak eğitmenlik görevi yapıyorum. Yeni girişimci ve kobilere e-ticaret konularındaki tecrübelerimi aktarıp eğitimler veriyor, ayrıca kurulmak üzere veya faaliyetine devam eden e-ticaret firmalarının e-lojistik alt yapılarını kurmaları için danışmanlık yapıyorum.

E-Ticaret firmalarının e-lojistiği içine alan E-Tedarik Zinciri Yönetimine geçmeleri ve e-lojistik’ te otomasyon sisteminin kurulması ile ilgili proje çalışmalarımı sürdürmekteyim.

kobitek.com’ da e-ticaret ve e-lojistik konularında makaleler yazıyorum.
“E-Ticaret’ te Lojistik Etkisi” adında, taslak halinde olan bir kitap çalışmam bulunmaktadır.

BÜYÜTEÇ
Kobitek Logo

KOBİTEK - KOBİLERİN İŞ PORTALI
© 2001-2024

Facebook LinkedIn

KOBITEK.COM, bir TEKNOART Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi projesidir.

2001 yılından beri KOBİlere ücretsiz bilgi kaynağı olma hedefi ile, alanında uzman yazarlar tarafından sunulan özgün bir iceriğe sahiptir.

Tüm yazıların telif hakları KOBITEK.COM'a aittir. Alıntı yapılabilir, referans verilebilir, ancak yazarın kişisel bloğu dışında başka yerde yayınlanamaz