Şirketlerde Kriz Yönetimi Üzerine Yeni Açılımlar

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi
Şirketlerde Kriz Yönetimi Üzerine Yeni Açılımlar

Merhaba sevgili dostlarım. Aslında 2017 ye böyle bir makale ile başlamak istemezdim. Ancak, özellikle ekonomik gelişmelerle ilgili iş dünyasında “kriz geldi - geliyor” derken, nasıl geldiğini bir türlü anlayamadığımız yepyeni bir kriz veya krizlerle karşı karşıyayız!

Tabii, bu tür yazılarımda; politik konulara değinmeyi pek düşünmediğimden, gelişmeleri şirketlerimiz açısından değerlendirmek ve yapılması gerekenleri sizlerle tekrar paylaşmak arzusuyla, bu e-makaleyi kaleme almaktayım.

Sizlerin de çok iyi bildiği gibi, krizler, genellikle beklenmeyen bir anda ortaya çıkan ve önlemi alınmakta geç kalınan, olumsuz durumları yansıtır. Öngörü ve önlem mekanizmalarının çok yetersiz kalması sebebiyle, yaşanan gerilim dönemleri ve panik anları kriz olarak nitelendirilir.

Günümüzde en belirgin kriz nedeni genellikle ekonomik açıdan hammadde ve tedarik zinciri maliyetlerinin artması ve de bunun fiyatlara yansıması sonucunda satışların düşmesi, tahsilat ve nakit akış tablosundaki aksaklıklar neticesinde, ödemeler dengesinin bozulmasıdır.

Tabi bu gibi durumlarda, çok sevgili yöneticilerimizin ilk akıllarına gelen şeyler de genellikle; derhal reklam ve tanıtım bütçelerinin kısıtlanması, tahsilatların hızlandırılması, acil personel çıkartılması, izinlerin kaldırılması, maaş ve mesai ödemelerinin ertelenmesi, şeklinde oluyor.

Bunlar tamamen yanlış değil, mutlaka!.. Ama ilk yapılması gerekenler değil, demek istiyorum!

İyi bir yönetici olmanın ilk şartlarından biri; uz görüşlü olmak ve gelişmeleri öngörerek gerekli müdahaleleri zamanında yapmaktır. Başarılı yöneticiler sorunları çözmekten öte, o sorunların çıkmasını önlemek için çaba gösterirler. Bu çabaların önemi; özellikle elde olmayan iç ve dış kaynaklı sebeplerle oluşan, kriz durumlarında ortaya çıkar.

Sayın Prof. Dr. İsmet Barutçugil’in de bir yazısında belirttiği gibi, iş dünyasında; “Çoğu krizin yönetim hatalarından kaynaklandığı son derece açık olmakla beraber, yöneticilerin hatalarını kabul etmemeleri, kendileri dışında birçok neden gösterdikleri ve dış güçleri suçladıkları çok yaygın gözlenmektedir. Genellikle de en suçsuz olanlar günah keçisi seçildikten sonra birçok sanal ya da gerçek kişi ya da kuruluş en ağır sözlerle suçlanmakta veya kader, talih, şans, alın yazısı gibi ifadelerle ilahi güçlere atıfta bulunulmaktadır. Kriz durumlarında sorumluluğu dış güçlere ihale edip kendini kurtarma, daha çok orta çağ zihniyetine ve orta doğu kültürüne özgü bir davranış olmaktadır.

Krizler yaşandığında izlenmesi gereken en doğru davranış, kontrolü ve sorumluluğu ele alıp; planlı, sistemli, akılcı ve soğukkanlı bir biçimde gereken eylemleri yerine getirmektir. Başarılı kriz yönetimi; etkili iletişimi, koordinasyonu, kontrolü ve etkin liderliği gerektirir. Çoğu zaman kriz dönemlerinde insanların duyarlılıkları artar, duygusal tepkileri yoğunlaşır. Normal olağan dönemlerde anlayış gösterdikleri sözlere ve davranışlara çok daha sert tepkiler verebilirler.

Kriz döneminde yönetimin açık ve dürüst davranması, krizin insani boyutunu ekonomik ve teknik boyutlarından önde tutması, sorumluluklarından kaçmayarak saygınlığını ve de güvenilirliğini koruması her şeyden daha önemlidir. İyi yönetilmeyen krizlerin en büyük faturalarından biri insanların yönetime olan güvenlerini kaybetmeleridir. Saygınlığını kaybeden bir liderin ve yöneticilerin kriz sonrası dönemde işleri çok daha zor olacaktır.

Kriz yönetiminin başarısı, insanların gönlünü ve güvenini kazanmanın yanı sıra ekonomik, teknik, yasal, siyasal veya sosyal anlamda iyileştirmelere fırsat yaratmasıdır. Krizler aslında yöneticilerin başarısızlıklarının sonucudur ve arzu edilmezler, ancak son derece öğreticidirler”

Kriz durumları tüm şiddetiyle ortaya çıkmadan önce erken uyarı sinyalleri gönderir. Bu kriz sinyalleri, yaklaşmakta olan krizin varlığı ve şiddeti ile ilgili bilgileri içermesinden dolayı, üst düzey yöneticilerin bu sinyallere karşı son derece duyarlı olmaları oldukça önemlidir.

Belirlenen kriz sinyalleri, kriz önleme ve korunma mekanizmalarını harekete geçirir ve de üst yönetim bu mekanizmalardan gelen bilgiler doğrultusunda, krizleri önlemeye yönelik olarak harekete geçmeleri gerekir!..

Bu bağlamda “Şirketlerde Kriz Yönetimi”nin ana ilkeleri;

 • Durum analizi/değerlendirmesi ve SWOT analizi yapmak,
 • Problemleri ve ihtiyaçları tanımlamak,
 • Organizasyon şeması ve görev tanımlarıyla özel kriz yönetimi ekibi oluşturmak,
 • Alternatif planlarla krizden çıkış yolları aramak,
 • Riskleri paylaştırmak,
 • Öz kaynaklara yönelmek,
 • Nakit akış tablosunu gözden geçirmek,
 • Tahsilatları hızlandırmak,
 • Borçları yapılandırmak,
 • Borçlanmaktan kaçınmak,
 • Çekirdek kadroları korumak,
 • İşlerin başında durmak,
 • Dedikoduları önlemek,
 • Şirket itibarını ve güven ortamını sarsıcı hamlelerden kaçınmak,
 • Çalışanların motivasyonunu yükseltmek için çaba harcamak,
 • Kurumsal eğitimlere önem vermek,
 • Yeni kurumsal iletişim stratejileri oluşturmak,
 • Farklı iş kollarına yönelmek,
 • Pazar değişikliklerini dikkate almak,
 • Yeni satış stratejileri geliştirmek,
 • İhracata yönelmek,
 • Devlet desteklerinden yararlanılabilecek projelerde yer almak... Şeklinde sıralanabilir!..

Bu şıklar arasında “Çalışanların motivasyonunu yükseltmek için çaba harcamak” özel kriz yönetimlerinin en önemli sorunlarından biri. Aslında bu sadece kriz yönetiminin değil, tüm çalışma hayatımızın en önemli sorunu ve bu konunun öyle hemen uygulanabilecek basit bir çözümü yok. Öncelikle çalışanlar için neyin önemli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Eğer onlar için nelerin önemli olduğunu bilirsek işveren markası olmak adına çözüm yollarını üretebiliriz.

Ulusal çaplı anketlerden çıkan sonuçlara göre çalışanlar, kriz dönemleri de dahil her zaman;

 • Kurumsal yönetişimin bir parçası olmayı,
 • Özellikle kriz dönemlerindeki çabalarının değerlendirilmesini,
 • Mümkün olduğunca karar mekanizmalarında yer almayı,
 • Çabalarının sonucunda beğenilmeyi ve takdir edilmeyi,
 • Yöneticilerle birlikte bir gelecek planlamayı,
 • Adaletli bir İnsan Kaynakları ile 360” Performans sistemlerini,
 • Her gelişmeyle ilgili bilgilendirilmeyi ve fikirlerine değer verilmesini,
 • Kurumsal eğitimlerle kariyer yollarının açılmasını,
 • Varsa dedikodu ve mobbing problemlerinin çözülmesini,
 • En önemlisi tüm bu isteklerine saygı duyulmasını,
 • Ve... Daha mutlu bir gelecek, istiyorlar!

Çok şey mi istiyorlar!.. :-) Her zaman krizsiz dönemler ve güzel bir çalışma hayatı dileğiyle...

ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
673 kere okundu

Ali Rıza Değer

1955 İstanbul doğumlu, evli ve 1 çocuk babasıdır. Öğrenimini Kabataş Lisesi'nden sonra İ.T.İ.A. Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Marmara Üniversitesi - Maliye Bölümleri’nde sürdürdü. 

Çalışma hayatına 1973 yılında pazarlama ve halkla İlişkiler sektörlerinden başlayıp, 1977 den 2003 yılına kadar, kendi şirketlerinde devam etti. (Ajans Ardaş Reklamcılık Limited.) 

Bu alanlarda yaklaşık 30 yıl; T.İş Bankası, Paşabahçe, Aygaz, İzocam, Lombardini, Honda, Rowenta, JVC, KİP, IBM, Pimaş, Sandoz, Kaleterasit, Kalebodur, Kalekim, Kaledekor, Kalevit, Çanakkale Seramik v.s. gibi birçok şirkete, özellikle Türkiye'nin her yerinde, KKTC de ve Almanya'da, reklamcılık ve halkla ilişkiler başta olmak üzere, çeşitli hizmetler verdikten sonra, kendi isteği ile emekli oldu. 

Yurtiçinde ve yurtdışında katıldığı eğitim çalışmaları...

ISO 9001 14001 Toplam Kalite Yönetimi, Permission Marketing, Inovasyon, Motivasyon, Performans, Network Marketing, Satış ve Pazarlama Eğitimleri ile birlikte...  KKTC Girne Amerikan Üniversitesi / 118 - Y Lions Akademisi Başkanlığı ve Chicago, Indianapolis, Newyork / Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Genel Yönetmenlik ve "Stratejik Liderlik Eğitimi" sonrasında ilaç, otomotiv ve kozmetik gibi sektörlerde Koordinatörlükler yaparak, Sivil Toplum Kuruluşlarında görevler aldı.

1980 den itibaren üyesi olduğu STK'lar ve aldığı görevler…

 • Marmara Yelken Kulübü. Yönetim Kurulu Üyeliği (2011)
 • Sporturist Su Sporları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği (2009)
 • Caddebostan Balıkadamlar Kulübü. Üyeliği (2004)
 • Feneryolu Tenis Kulübü. As Başkanlığı ve Baş Hakemliği (1999)
 • Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü. Üyeliği (2005)
 • Veteran Tenisciler Birliği. Üyeliği (2006)
 • Beşiktaş JK Genel Kurul Üyeliği (1986)
 • Trafik Mağdurları Dayanışma Derneği. Onursal Üyeliği
 • Türk Lions Beceri Kazandırma Vakfı. Başkan Yardımcılığı (1992) *Ethemefendi Lions Kulübü. Onursal Üyeliği
 • Sahrayıcedit Lions Kulübü. Onursal Üyeliği
 • Erenkoy Lions Kulübü. Başkanlığı (1992 - 1993)
 • Lions Akademisi. Başkanlığı (1994 - 1995)
 • Uluslararası Lions 118.Y Yönetim Çevresi. Genel Yönetmenliği *Liay.Lions İstanbul Anadolu Yakası Sosyal Hizmet Vakfı. Başk.
 • Uluslararası Lions 118.Y Federasyonu. Onur Kurulu Başkanlığı
 • Uluslararası Lions Türkiye Konfederasyonu. Konsey Üyeliği
 • Yılbak + Sporturist + Day Grup - ArGe & ArdAkademi Başkanlığı

Halen; ilaç, aşı, kozmetik, gıda, temizlik ve tanıtım sektörlerinde ki 3 şirketler grubunda; danışmanlık, eğitmenlik, koordinatörlük ve yönetim kurulu üyelikleri görevleriyle birlikte... 
Sosyal Sorumluluk Projeleri, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi & Kurumsal Sosyal Sorumluluk & Sürdürülebilirlik gibi konularda “Proje Başkanı” olarak çalışmalarına devam etmektedir.  

ar.deger@yilbak.com
www.yilbak.com

yazarın diğer yazıları için tıklayın

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Hangi 3 Harf? Teslim Şekli anlamında kullanılan Incoterms kısaltmaları
Bu yıl Alman turist gelecek mi?
KOBİ'ler Eğitim Alırken Nelere Dikkat Etmeliler?
İnternette Pazarlamanın Anahtarı- e-CRM-
KOBİ'lerde Yönetimde İnovasyon ve Yönetim Rönesansı
Canon´un iş yerinde verimlilik araştırması
Etkili İletişim Teknikleri: İletişim Becerileri ve Yapılan Hatalar
PARETO Prensibi ve Referans Mallar
Yatırım Teşvik Belgesi kapatma işlemleri için istenen belgeler
Mercer Haftalık Çalışma Saatleri Analizi
Ofislerdeki ilk iş günü acemilikleri
Uygun Başlıklarla Yazıların Etkisini Artırma
Sizden sonra geminin kaptanı kim olacak?
Türkiye, Avrupa’nın en “girişimci” ülkesi
Güvenin ama kontrol edin!

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ

DIŞ TİCARET

Dış Ticaret Verilerine Göre Nereye Gidiyoruz?

Dış Ticaret Verilerine Göre Nereye Gidiyoruz?

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2015 yılı Eylül ayında, 2014 yılının aynı ayına göre %14,2 azalarak 11 milyar 659 milyon dolar, ithalat %25,2 azalarak 15 milyar 401 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OFİS VE İNSAN

Monitör ve masa yerleşimi

Monitör ve masa yerleşimi

Özellikle sırt, bel ve boyun rahatsızlıkları yönünden masada oturuş ve göz sağlığı açısından da monitör konumlanmalarında dikkat edilmesi gerekenleri inceliyoruz

Zor İnsanlarla Nasıl Başa Çıkılır?

Zor İnsanlarla Nasıl Başa Çıkılır?

İnsan sosyal bir varlıktır. Toplumdaki varlığını sürdürebilmek için de kullandığı en etkili kanal "iletişim"dir.

İŞ DÜNYASI

İş Yemeği Adabı

İş Yemeği Adabı

İş yemeği günümüzde çoğu şirket için büyük ölçüde önem arz eden bir konu haline geldi. Hatta iş yemeği konulu seminer ve eğitimler düzenlenmeye başladı.

HUKUK / MUHASEBE

İşçi ve İşveren açısından İş Akdinin Feshi

İşçi ve İşveren açısından İş Akdinin Feshi

İş sözleşmesi, taraflara borç yükleyen özel hukuk anlaşmasıdır. Taraflardan birinin bu sözleşmeyi sona erdirmek için karşı tarafa irade beyanında bulunması iş sözleşmesinin feshidir. Bu fesih işlemi bazı şartlara bağlanmıştır. Bu yazımızda işçi ve işveren açısından iş akdinin feshini ayrıntılı anlatacağım.

KOBİMOBİL

Krizde Satış Geliştirme

Faruk Şener ile Ekonomik Kriz Yönetimi

Tufan KARACA ile YÖNETİM VİZYONU

Tufan Karaca

ARKAM YOK MARKAM VAR

 • Pazar Stratejisi Nasıl Geliştirilir?

  Hayatta mutlak üstünlük diye bir şey yoktur. Olsa olsa masallarda ve fantastik filmlerde sözkonusu olabilir. Bu nedenle strateji düşünürleri mutlak üstünlüğe değil sonuca etki edecek noktada göreli üstünlüklere sahip olunması gerektiğini belirtmişlerdir. Stratejide ustalık, sonucu etkileyecek kati noktaların anlaşılması ve sahip olunan kaynakların bu noktada yoğunlaştırılmasıdır.

tümü

PATRONA TAVSİYELER

İhalelerde Pazarlama Karması 4P

İhalelerde Pazarlama Karması 4P

Bjr önceki makalemde İhalenin aslında bir ‘’Kurumsal Pazarlama’’ (B2G) olduğundan bahsetmiştim. İhale pazarlaması kamu kurumlarında dönük olarak yapılan bir pazarlamadır. Pazarlama terminolojisinde B2G (goverment-kamu) olarak isimlendirilir.